Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hur vill du utveckla Smålandsstenar och Skeppshult?

Välkommen till Torghuset i Smålandsstenar söndag den 27 november för att dela med dig av dina synpunkter.

Hur vill du att Smålandsstenar och Skeppshult ska utvecklas de närmaste 10 åren när det gäller exempelvis bostäder, infrastruktur och näringsliv? Tillsammans med Smålandsstenar och Skeppshult samhällen ska vi göra en utvecklingsplan för området. Tyck till, kom med synpunkter och diskutera med våra förtroendevalda under skyltsöndagen.

När? Söndag den 27 november klockan 15-18
Var? Torghuset, Smålandsstenar

Utvecklingsplan - fördjupad översiktsplan

Industrin i Smålandsstenar växer och avståndet till Skeppshult har minskat när det södra industriområdet har vuxit söderut. Det påverkar behovet av bostäder, dagvattenhantering, rekreationsområden och kommunikationer. Nordinområdet har utökats med både bostäder och ny skola. Detta medför nya behov som behöver utredas ur ett planeringsperspektiv och är anledningen till att vi startar arbetet med en utvecklingsplan, en fördjupad översiktsplan, för Smålandsstenar och Skeppshult. Nuvarande plan från 1999 behöver arbetas om.

En fördjupad översiktsplan visar områden som är avsedda för skolor, bostäder, centrum, företag och grönområden och beskriver hur en ort bör växa för att för att få en bra struktur.

Sidan uppdaterades senast: