Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Överst från vänster: Jarl Sundqvist (Jakobstadsregionen), Joakim Toll (Gislaveds kommun), Maria Nybäck (Jakobstadsregionen), Malin Aronsson (Gislaveds kommun), Marie Johansson (Gislaveds kommun), Carina Johansson (Gislaveds kommun, Stefan Svenfors (Jakobstadsregionen), Helge Zychlinski (Wedemark), Niclas Palmgren (Gislaveds kommun).

Internationellt samarbete för att söka projektpengar

Genom att samarbeta med kommuner i Tyskland och Finland kan vi nu söka EU-bidrag för stora projekt.

Sedan två år tillbaka har vi ett samarbete och utbyte med Wedemarks kommun i Tyskland. Bland annat har skolor och föreningsliv besökt varandra. För att kunna söka bidrag för större EU-projekt krävs det ofta att aktörer från tre eller fler länder går samman. Efter ett besök i Wedemark i mitten av november har samarbetet utökats med Jakobstadsregionens fem kommuner i Finland.

Joakim Toll, utvecklingsledare för EU-samordning och internationella frågor berättar att Wedemark och Jakobstads kommuner har många likheter med Gislaveds kommun, vilket han tror ger goda förutsättningar för att tillsammans hitta nya lösningar och skapa förbättringar inom de olika kommunerna.

- Det är så bra att vi i vår kommun vill utveckla våra möjligheter på många olika nivåer tillsammans med kommunerna i Jakobstad och Wedemark. Det ger oss ny kraft och möjligheter till innovationer, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Avsiktsförklaring för stora projekt

Under besöket i Wedemark fördjupades samarbetet och man arbetade fram och skrev under en avsiktsförklaring som beskriver ramarna för samarbetet mellan kommunerna. Tillsammans planerar kommunerna att genomföra olika projekt inom följande fokusområden:

  • Utveckling av näringsliv och arbetsmarknad, handel och turism
  • Digitalisering, IT och e-utveckling
  • Medborgarnas hälsa och välbefinnande
  • Utbildning och livslångt lärande
  • Integrationsarbete
  • Miljö, klimat och rörlighet av varor och människor
  • Effektivisering av den offentliga förvaltningen

- Avsiktsförklaringen kommer att öppna upp många spännande möjligheter till sammarbete mellan de tre kommunala organisationerna. Dessutom ser jag fram emot samarbetet mellan näringslivet i det tre länderna som kan ge goda möjligheter till nya affärer, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

För att driva det gemensamma arbetet framåt kommer en projektledare med placering i Gislaved att anställas och planen är att de första projektpengarna kan sökas under 2017.

- Utbytet är väldigt nyttigt. Jag ser att vi tillsammans kan utvecklas och dela med oss av olika erfarenhter. Inom miljöarbetet ligger Tyskland långt fram och Finlad är duktiga på skogsindustrin, där kan vi lära oss mycket. Just att vi är öppna för att samarbeta även över landsgränser tycker jag känns väldigt bra, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

NIclas Palmgren, Marie Johansson och Carina Johansson utanför en biogasanläggning i Wedemark, Tyskland.

Under besöket bjöd Wedemark på ett fullspäckat program med bland annat studiebesök på Sennheisers fabrik, en förskola och en biogasanläggning. Här är kommunalråden Niclas Palmgren, Marie Johansson och Carina Johansson på väg in i biogasanläggningen.

Sidan uppdaterades senast: