Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: symbolbilder.se

Hög kvalité på kommunens äldreomsorg

Enligt rapporten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är våra äldre kommuninvånare fortsatt nöjda med kvalitén på vård och omsorgen.

I den årliga undersökningen från Socialstyrelsen får kommunens äldre invånare möjlighet att tycka till om kvalitén på äldreomsorgen.

Rapporten visar att man är mycket nöjd med personalen inom både hemtjänst och inom vård- och omsorgsboenden. De äldre känner ett stort förtroende för personalen och upplever ett bra samarbete mellan boendets personal och de anhöriga.

– Vård och omsorg av äldre en mycket viktig fråga och därför är det positivt med de fortsatt höga betygen när de äldre själva får tycka till om kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden, säger Carina Helgesson-Björk, socialchef.

Mycket nöjda med personalen

Resultaten visar att de allra flesta är nöjda med det stöd och bemötande som man får från personalen inom hemtjänsten. Man känner också förtroende för personalen och upplever att de utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

– Jag är glad och stolt över att vi återigen får en bekräftelse på att personalen inom kommunens vård och omsorg om äldre utför ett mycket bra arbete, säger Marie Lackenbauer, vård- och omsorgschef.

I rapporten framkommer också ett antal förbättringsområden. Man upplever att insatserna inte alltid är fullt ut anpassade efter de egna behoven och att man inte heller vet vart man kan vända sig med eventuella synpunkter. Och trots att valfrihet inom hemtjänsten (LOV) infördes 2012 upplever färre än hälften av de som deltagit i undersökningen att de själva fick välja utförare.

– Det vi kan se i resultatet från undersökningen är att vi kan bli bättre på att kommunicera och informera om hur rutinerna och riktlinjerna för vårt arbete ser ut, säger Lackenbauer.

Bra samarbete med anhöriga

Det framgår också av undersökningen att de äldre vid kommunens vård- och omsorgsboenden är nöjda med personalen och upplever att samarbetet mellan de anhöriga och boendet fungerar bra.

Precis som bland de äldre med hemtjänst upplever man att det kan vara svårt att få träffa en läkare vid behov. Man önskar också att informationen blir bättre kring tillfälliga förändringar som inträffar i verksamheten.

Många oroliga äldre

Resultatet visar även att de äldre som uppger ett sämre hälsotillstånd också i högre grad upplever större besvär av oro än övriga. Man trivs inte heller lika bra vid sitt boende eller med hemtjänstens olika insatser.

Om undersökningen

Sedan 2013 har Socialstyrelsen frågat kommunens äldre med insatserna hemtjänst eller vård- och omsorgsboende hur de upplever det stöd och den hjälp som de får.

I Gislaveds kommun svarade ungefär 480 personer på årets undersökning.

Läs mer om ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och ladda hem hela undersökningen på socialstyrelsens webbplats.

Sidan uppdaterades senast: