Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Per Borgh, Hylte kommun, Marie Johansson, Ronny Löfquist, Hylte kommun, Malin Aronsson och Niclas Palmgren.

Riksdagsmöte för ökat fokus på tågtrafiken

Nu intensifieras samarbetet med våra grannkommuner för att få riksdagen att uppmärksamma hur viktig tågtrafiken är på HNJ-banan.

- Infrastrukturen som helhet är viktig för vår kommun. Både för företagen som behöver transportera gods och för människor som behöver förflytta sig till och från arbetet och på fritiden, tågtrafiken är en viktig del i det, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik har fått i uppdrag att utveckla tågtrafiken på järnvägen Halmstad-Nässjö-Jönköping, HNJ-banan. Tågsträckan är en viktig länk både för persontrafik och gods i de båda länen. Syftet med uppdraget är att öka antalet resenärer och mängden gods. Flera kommuner ingår i projektet där man ska titta på tre delar: stationsmiljöerna, trafiken och tidtabeller samt hur man får fler människor att åka tåg.

Möte med riksdagsledamöter

För att kunna påverka frågan regionalt och säkerställa att ett eftersatt underhåll genomförs behöver frågan lyftas nationellt. Tillsammans med Hylte kommun kommer vi att arrangera ett kunskapsseminarie i Stockholm, berättar Niclas Palmgren. Det görs som ett lunchmöte i april där alla riksdagledamöter blir inbjudna. Hylte och Gislaved står som värdar tillsammans med riksdagsledamöterna Sotiris Delis (M) och Emma Hult (MP). Övriga kommuner utmed HNJ-banan, Halmstad, Värnamo, Vaggeryd och Nässjö kommer också att bjudas in. Även Gnosjö kommun står bakom arbetet.

- För att HNJ-banan skall överleva är det nödvändigt att eftersatt underhåll genomförs och att man snarare höjer standarden med elektrifiering. Mötet i april är viktigt för att vi ska kunna delge våra riksdagsledamöter kunskap om vad järnvägen betyder för våra kommuner och regionen, säger Niclas Palmgren.

Sidan uppdaterades senast: