Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Malin Aronsson, kommundirektör, Jonni Karlberg, Kriminalvården, Göran Magnusson, Polismyndigheten, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Håkan Boberg, Polismyndigheten och Amanda Johansson, utvecklingsledare.

Samverkan för ökad trygghet

Under fredagseftermiddagen signerades ett medborgarlöfte och en ny samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Gislaveds kommun, Polismyndigheten och Kriminalvården har skrivit på en ny samverkansöverenskommelse. Gemensamt ska vi skapa förutsättningar för att arbeta långsiktigt och hållbart med brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Den gemensamma målsättningen på lång sikt är att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka i kommunen.

- Den här samverkan är ett jätteviktigt gemensamt arbete. Just samarbetet gör att vi kan jobba på olika nivåer med samma frågor. Det ger en tydlig start och en kraft till arbetet med att öka tryggheten för våra invånare, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans med lokalpolisområde Värnamo har vi sedan flera år haft ett nära och välfungerande samarbete och sedan 2010 har det funnits ett samverkansavtal. På initiativ av Kriminalvården har avtalet uppdaterats och skrivits om för att inkludera Kriminalvården som en tredje part.

Syftet med överenskommelsen är att på kort sikt skapa en gemensam bild av prioriterade samverkansområden och vilka aktiviteter som ska genomföras. På längre sikt vill man kunna använda överenskommelsen som ett verktyg för fortlöpande diskussioner om prioriteringar, gemensamma insatser och utvecklingsmöjligheter.

- Det här arbetet är viktigt både nu och på lång sikt för att förebygga det som påverkar otryggheten och förhindra att en del brott inträffar, säger Marie Johansson.

Påskrift av avtal.

Signering av samverkansöverenskommelsen. Jonni Karlberg, kriminalvårdschef, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Håkan Boberg, lokalpolisområdeschef och Malin Aronsson, kommundirektör.

Medborgarlöfte

Samtidigt signerades även ett medborgarlöfte där Gislaveds kommun och Polismyndigheten lovar att arbeta för att invånarna i kommunen ska uppleva en ökad trygghet samt att förbättra trafikmiljön i centrala Gislaved. Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland invånarna i Gislaveds kommun ska öka och att ökad synlighet med insatser för en förbättrad trafiksäkerhet ska ge en dämpande effekt på höga hastigheter och därmed en säkrare trafikmiljö. Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya arbetssätt och innebär att lokala önskemål ska vara utgångspunkt.

De medborgardialoger som gjordes under våren 2016 visar att invånarna önskar trygghetsinsatser. Fyra fokusområden har därför tagits fram: trafiksäkerhet, våldsbrott och otrygghet, narkotikabrottslighet och skadegörelse.

Gislaveds kommun och Polismyndigheten lovar att arbeta för att invånarna i kommunen ska uppleva en ökad trygghet samt att förbättra trafikmiljön i centrala Gislaved. Detta görs genom att:

  • genomföra trygghetsstudie i centrala Gislaved och Smålandsstenar.
  • ökad synlighet och närvaro i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmangatan, Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Dialoger med butiksinnehavare i samband med fotpatrullering och ordningshållning.
  • rikta ett antal insatser/trafikövervakning kvällstid i Gislaveds tätort och mot andra speciella platser i kommunen.
  • förbättra parkeringssituationen i centrala Gislaved (under förutsättning att beslut tas om tekniska förvaltningens förslag till parkeringsåtgärd, annars stryks punkten)

Sidan uppdaterades senast: