Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Padma Lavigne Vulings och Emma Karebeg.

Validering ger fler chansen som kockar

Drygt 20 medarbetare inom köken får chansen att testa sina kunskaper och kan snart titulera sig som kockar.

2014 gjordes det en kartläggning inom måltidsverksamheten i kommunen och det visade sig att en del av personalen saknade formell utbildning. Maria Ström, som är utvecklingsledare inom kost, berättar att många hade lång praktiskt erfarenhet men saknade den teoretiska delen och den formella kompetensen som behövs.

Individanpassad utbildning

Efter kartläggningen påbörjades en utbildningssatsning på Gislaveds gymnasiums restaurang- och livsmedelsprogram. Alla som var intresserade fick chansen att testa sina kunskaper och sedan kunde man individanpassa utbildningen beroende på hur mycket kunskap man hade med sig sen tidigare.

– Alla är verkligen jätteduktiga, de har jobbat länge i kök och vet vad och hur de ska göra. Men det är viktigt att förstå varför vi gör vissa moment i matlagningen, berättar Padma Lavigne Vullings som är ansvarig lärare.

Allt som deltagarna gjort tidigare testas och där formell kompetens saknas sätts utbildning in. Deltagarna får en individanpassad utbildning och ökad kunskap om hygien, varmhållning och specialkost.

Maten i fokus

Cirka 120 personer jobbar inom måltidsverksamheten i Gislaveds kommun och vi möter ca 25% av kommuninvånarna genom måltiden varje dag. Det ställer höga krav på kvalitén berättar Maria Ström.

– Vi måste följa livsmedelsverkets rekommendationer och översätta dem till smakrik mat på tallriken.

Fler krav ställs på den offentliga måltiden som t.ex. flervalsalternativ och klimatssmart mat samtidigt som vi ska kunna anpassa maten till många olika målgrupper. Intresset för mat och matens innehåll har ökat och personalen får fler frågor från föräldrar och anhöriga som de ska bemöta med kompetens och profession.

Ökar konkurrenskraftigheten

Emma Karebeg, som arbetar som på Nordinskolan, är en av dem som snart kan kalla sig kock. Hon nappade direkt när hon fick information om att valideringen.

– Utbildingen betyder mycket! Jag har fått större förståelse till varför vi ska göra vissa saker och jag vill fortsätta utvecklas, säger Emma Karebeg.

Maria Ström säger att man redan har sett resultat av satsningen. Det är fler behöriga som söker tjänster i kommunen och det ökar konkurrenskraftigheten. Det stärker också yrkesstoltheten och kvalitén höjs.

– Många har efterfrågat kompetensutveckling och det känns jätteroligt att arbetesgivaren var så positiv till den här satsningen, säger Maria Ström.

Sidan uppdaterades senast: