Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Pendlingsbidrag för resor till högskola

Alla kommuninvånare som studerar på högskolan och pendlar dagligen med kollektivtrafik kan söka bidrag för hälften av biljettkostnaden.

Du som är studerande på heltid vid universitet/högskola eller yrkeshögskola kan ansöka om ett pendlingsbidrag, 50% av biljettkostnaden. Pendlingsbidraget beviljas för dagpendlingsresor under studietiden.

För att ha rätt till bidraget ska du:

  • bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun
  • studera på heltid och i den takt som gäller för Centrala studiestödsnämndens (CSN) regler för studiemedel
  • dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten

Hemresor vid veckopendling godkänns inte. Pendlingsbidrag beviljas inte heller för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar under högskolenivå, Komvux, folkhögskolekurser eller motsvarande.

Ansökan pendlingsbidrag

Läs mer om pendlingsbidraget och ladda ner ansökningsblanketten.

Sidan uppdaterades senast: