Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Från vänster: Maria Gullberg Lorentsson, Malin Aronsson, Laura Hartman, ordf. Tillitsdelegationen, Carina Johansson, Niclas Palmgren, Marie Johansson, Sandra Arvidsson, Karin Ekdahl Wästberg, utredningssekreterare Tillitsdelegationen, Maria Martini, Carina Helgesson-Björk, Maria Hallberg och Helena Post-Mårtensson.

Besök av tillitsdelegationen

Under onsdagen den 1 februari bjöds Tillitsdelegationen och deras ordförande Laura Hartman till Gislaveds kommun för att få höra mer om hur vi arbetar kring ökad tillit och delaktighet i styrning och ledning.

Tillitsdelegationen har tillsatts av regeringen med syfte att främja en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Eftersom delegationens arbete går helt i linje med kommunens nya styrmodell bjöds de hit på studiebesök och dialog tillsammans med både tjänstemän och styrande politiker.

”Det känns väldigt bra att man valt att besöka oss. Vi har ju nu under en period arbetat stenhårt med att få igång en ny och utvecklad ledning- och styrningsprocess. Att få möjlighet att bolla den med Tillitsdelegationen är en förmån. Vi tror på vår modell och vill gärna dela med oss till andra kommuner samtidigt är vi öppna för andras erfarenheter. Därför hoppas jag vi blir en av de kommuner som blir utvalda att delta i försöksverksamheten, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under dagen presenterades kommunens nya styrmodell och Tillitsdelegationen fick höra om vårt arbete med ökad tillit och delaktighet. Dagen avslutades med ett studiebesök på Blomestervägen i Gislaved. Malin Aronsson, kommundirektör, var den som initierade besöket och var mycket nöjd med dagen, hon säger:

”Att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande på alla organisatoriska nivåer har under många år varit väldigt viktigt för mig. Detta arbetssätt kräver tillit. Jag är därför mycket glad över att den tilliten finns i Gislaveds kommun, mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån, och att det nu tydliggjorts i vår nya styrmodell. Att tillitsdelegationen valt att besöka vår kommun idag ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg och jag tycker att vi haft mycket givande samtal säger Malin Aronsson.

Gislaved kan bli pilotverksamhet

En del i Tillitsdelegationens arbete är att genom försöksverksamheter i kommuner och landsting analysera och föreslå hur styrningen kan utvecklas. De har uppmanat Sveriges kommuner- och landstingsledningar att anmäla sig till deras försöksverksamhet. Under februari 2017 utses de kommuner och landsting som ska visa vägen till nya styrmodeller i offentlig sektor och Gislaveds kommun har chans att vara en av de utvalda försöksverksamheterna. Vi har skickat in en intresseanmälan där man beskriver utvecklingsarbetet kring kommunens nya styrmodell.

”Att få möjlighet att tillsammans med andra bidra som deltar i försöksverksamhet till en verksamhetsutveckling i kommunen där vi behöver ta tillvara medarbetares kompetens för att skapa god tillit gentemot de som använder kommunens service, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Bakgrund

Gislaveds kommun startade ett utvecklingsarbete kring en styrmodell under 2016. Arbetet med den nya styrmodellen ska bland annat främja ett utvecklings- och förändringsarbete som är mer tillitsbaserat och bygger på att chefer och medarbetare i verksamheten får möjlighet att driva ett aktivt förändringsarbete. Målet är att personal inom framför allt vård, omsorg och skola ska få större inflytande och möjlighet att utöva sitt yrkeskunnande.

Sidan uppdaterades senast: