Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunen tackar för integrationsinsater

Onsdagen den 25 januari samlades över 100 personer som på något sätt har engagerat sig och jobbat ideellt med integrationsfrågor under 2016.

Som tack för stort engagemang och ideella insatser under året som gått bjöds föreningar, frivilliga, församlingar, studieförbund och andra organisationer på mat och musik i kommunhusets ljushall. Politiker och tjänstemän var med för att visa kommunens uppskattning. Marie Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande, inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och tacka för allt engagemang:

Tack för att ni har funnits där och skapat dessa mötesplatser för människor som kommit till vårt land och vår kommun, och väglett dem vidare in i vårt samhälle. Dessa insatser är oerhört värdefulla för vår kommun – och inte minst för de asylsökande och nyanlända. 

Frida Curenstam och Viktor Björkman från Musikskolan sjöng och spelade gitarr under kvällen.

Intervjuer under kvällen

Under kvällen hölls kortare intervjuer med ett antal personer som engagerat sig och på olika sätt välkomnat nyanlända till kommunen. Deras berättelser uppskattades mycket och många upplevde det väldigt givanade och roligt att få ta del av andras berättelser.

Sune Svensson, från Hestra, har engagerat sig i språk- och spelcafé där ett 40–50-tal personer träffats varje vecka. Han berättar att det har samlats både nyanlända och inrikes födda under dessa träffar och att invandringen till Hestra har varit positiv.

SFI samordnare märker skillnad

Rebecca Rothén, som jobbar som samordnare på SFI på Gislaveds Gymnasium, berättade om hur mycket de ideella insatserna med de nyanlända betyder och riktade ett stort tack till alla.

Det märks stor skillnad på de nyanlända som bott i Gislaveds kommun länge innan de skrivs in på SFI eller om de precis flyttat hit från annan kommun. De personer som bott här länge kommer in och presenterar sig på svenska, sen tar de blanketten och börjar fylla i den själva, säger Rebecka Rothén.

Sidan uppdaterades senast: