Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Information om vattentillgång

2016 var ovanligt torrt och därför är nu grundvattennivåerna mycket låga. Genom att vidta vissa åtgärder kan du med enskild brunn säkerställa din vattentillgång.

Många fastighetsägare med egen brunn har haft dålig tillgång på vatten under 2016. En del brunnar har sinat och den kommunala dricksvattenförsörjningen har också märkt av de låga yt- och grundvattennivåerna.

Grundvattentillgången kommer troligtvis vara fortsatt låg eftersom det krävs stora mängder vatten för att nivåerna ska återställas.

Räddningstjänsten har kört ut vatten till brunnar som sinat men i många fall har det tillförda vattnet runnit ut i grundvattnet. Att fylla på brunnar är därför inte en bra lösning på problemet. Fastighetsägare har ett eget ansvar att lösa tillgången på vatten.

Åtgärder för dig med enskild brunn

Följande åtgärder är exempel på vad som kan göras för att säkerställa vattentillgången för dig med enskild brunn:

 • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten.
 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
 • Köp eller hyr kärl som kan anslutas till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov.
 • Anslut fastigheten till kommunalt vatten, i de fall detta är möjligt.

Bli vattensmart inför framtiden

Klimatförändringarna gör att torra somrar blir allt vanligare. Det gäller att säkra upp vattentillgången till hushåll och verksamheter.

Bli vattensmart genom att följa tipsen nedan:

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Stäng av vattnet under tandborstning. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka 10 liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
 • Ha en kanna vatten i kylen. Du sparar ca 12 liter vatten om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.
 • Fyll inte pool, badtunna eller spa-anläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. Du sparar ca 5 liter vatten per minut genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

Sidan uppdaterades senast: