Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

exteriör bild på kommunhuset i Gislaved

Kommunal säger upp samverkansavtal

Fackförbundet Kommunal har den 21 februari sagt upp samverkansavtalet med Gislaveds kommun.

Det innebär att många frågor som det tidigare skett en dialog och samverkan kring, inte längre behöver samverkas. Istället vill Kommunal gå tillbaka till traditionell MBL-förhandling (medbestämmandelagen).

- Som arbetsgivare delar vi inte Kommunals uppfattning om att MBL är bättre än samverkan. Istället är vi övertygade om att samverkan på arbetsplatsnivå mellan arbetstagare och arbetsgivare är väldigt viktig, säger kommundirektör Malin Aronsson.

Suzi Pergel, kommunens HR-chef är förvånad över att fackförbundet väljer att säga upp avtalet. Sedan i höstas har det pågått ett samarbete mellan kommunen som arbetsgivare och samtliga fackliga parter, inkluderat Kommunal, där man klarlagt vad som inte fungerat i avtalet. Därefter har det skett direkta åtgärder, och man har börjat se över hur ett nytt, omarbetat samverkansavtal skulle kunna se ut.

- Under höstens gemensamma möten där vi arbetat med samverkansfrågan har kommunen inte fått någon signal eller indikation om att Kommunal varit på väg att säga upp avtalet. Därför blev jag förvånad över deras uppsägning, säger Suzi Pergel.

Samverkan viktig för Gislaveds kommun

För Gislaveds kommun som arbetsgivare är samverkan, samarbete och inflytande en viktig del för att kommunen ska utvecklas på bästa sätt.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete med ny styrmodell, som grundar sig i dialog och delaktighet; hela vägen från enskild medarbetare till kommunfullmäktigenivå. Det är ett arbete som syftar till att varje medarbetare på ett ännu bättre sätt ska vara delaktig i såväl planering, genomförande som uppföljning av verksamheten.

- Den nya styrmodellen utgår ifrån att alla som arbetar i kommunen ska vara delaktiga och ha inflytande för att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt. Att nu Kommunal går i rakt motsatt riktning är både förvånande och beklagligt, säger Malin Aronsson.

Effekter av Kommunals uppsägning

Gislaveds kommun fortsätter samverkan med övriga fackliga organisationer som tidigare. Arbetsplatsträffen är fortsatt det viktigaste forumet i samverkanssystemet och berörs inte av denna uppsägning. Här deltar alla medarbetare oavsett om man är fackligt ansluten eller inte.

Kommunals del i samverkansavtalet har tre månaders uppsägningstid. Därefter kommer man att gå tillbaka till hur det fungerade på 90-talet, med traditionell MBL-förhandling för Kommunals medlemmar inför de frågor som enligt lag behöver förhandlas och informeras om.

Sidan uppdaterades senast: