Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Trygghetsstudie

Den 17 februari – 12 mars pågår en trygghetsstudie i Smålandsstenar och Skeppshult.

Lämna dina förslag eller synpunkter på vad som kan ändras eller förbättras utifrån ett trygghetsperspektiv.

Gislaveds kommun samverkar med Polisen kring brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Som ett första steg i det arbetet genomförs nu en digital trygghetsstudie för Smålandsstenar och Skeppshult.

Materialet blir sedan underlag för den fördjupade översiktsplanen som ska tas fram för Smålandsstenar och Skeppshult.

Lämna dina synpunkter

Vi önskar att du kommer med dina synpunkter och förslag på saker som kan förbättras eller förändras i Smålandsstenar och Skeppshult utifrån ett trygghetsperspektiv.

Du kan lämna in bilder från platser eller kartmarkeringar där något behöver förbättras. Det kan till exempel handla om att förbättra belysningen, gallra i buskage eller förtydliga markeringen av gång- och cykelvägar.

Följ länken för att delta i trygghetsstudien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: