Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nya regler för säkrare bad

Säkerheten i fokus när nya ordningsregler införs i Gislebadet och Hörsjöbadet.

Fritidsförvaltningen har reviderat trivsel- och ordningsreglerna för Gislebadet och Hörsjöbadet. Tidigare regler var inaktuella utifrån de förändringar som skett i samhället.

10 år och simkunnig

Många barn som kommer själva till simhallen idag är inte simkunniga. För att öka säkerheten har åldersgränsen höjts till 10 år och att barnet ska vara simkunnig. Att vara simkunnig innebär att barnet klarar av att hoppa från kanten på djupt vatten, få huvudet under vatten och simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Om barnet inte klarar kraven måste man ha sällskap av badande vuxen.

Det är även nytt i reglerna att medföljande vuxen till barn under 10 år måste bada, det räcker alltså inte att bara vara på plats i hallen.

Skärmförbud

Fritidsförvaltningen har även infört skärmförbud i simhallen, detta för att tydligt markera att säkerheten ska vara i fokus.

I dagsläget förlitar sig många besökare på att personalen i simhallen har ansvar för de badande och väljer att själva titta i sina mobiltelefoner. Med dessa regler vill vi tydliggöra att det är den medföljande vuxna som har ansvaret för barn som inte kan simma, säger Anna Gamlén, fritidschef.

En annan dimension av skärmförbudet är att besökare inte ska behöva bli fotad eller filmad på ett sätt som kränker integriteten. Skärmförbudet har gällt en tid i Gislebadet.

Skärmförbudet har mötts väl av våra besökare och generella trivsel- och ordningsregler är efterfrågade för en god arbetsmiljö hos våra medarbetare, säger Anna Gamlén.

Sidan uppdaterades senast: