Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kokningsrekommendation upphävd

Rekommendationen att koka dricksvattnet är nu upphävd för hushållen i Gislaveds tätort.

[Senast uppdaterad: 14 mars klockan 14.30]

Gislaveds kommun rekommenderar nu inte längre invånarna i Gislaveds tätort att koka dricksvattnet.

Flera vattenprover från olika platser i Gislaveds tätort har tagits såväl i söndags som i måndags. Dessa har skickats till laboratorium för analys. Resultatet från samtliga prover visar att det inte finns några farliga bakterier i vattenledningsnätet.

Det är därmed helt i sin ordning att dricka kranvattnet igen, precis som vanligt, utan att först koka det.

Undvik vittvätt under onsdagen och torsdagen

Tekniska förvaltningens personal kommer under onsdagen och vid behov torsdag förmiddag, att spola rent i vattenledningarna, och då kan vattnet blir något missfärgat (brunt). Undvik därför att tvätta vittvätt, i syfte att minimera risken för missfärgning på kläder.

Detta har hänt

Vid middagstid under söndagen (12 mars) inträffade ett problem med lågt tryck i vattenledningsnätet i Gislaveds tätort. Efter att ha identifierat problemet upptäcktes att larmet som borde ha utlösts inte gjorde det.

- Den uppkomna situationen är unik. Detta har aldrig hänt tidigare, och då ska vi ha i beaktande att vi har haft datoriserat övervakningssystem sedan 1980-talet, säger Antti Vähäkari som är VA-chef i Gislaveds kommun.

Försiktighetsåtgärd

När man har haft dåligt vattentryck eller inget alls under en period så ökar risken för att jordbakterier bildas. Risken är liten, men inte obefintlig. När man kokar vattnet dör dessa eventuella jordbakterier. Som en ren försiktighetsåtgärd, och för att ta det säkra före det osäkra, rekommenderades hushållen i Gislaveds tätort att koka dricksvattnet.

Det har tagits fler vattenprover från olika platser i Gislaved. Dessa har skickats på analys. Resultatet från proverna visade inte några farliga bakterier i vattenledningsnätet.

 

Vattnet klorerat under måndagen

Vattnet har under måndagen klorerats, vilket gör att vattnet i din kran kan komma att lukta lite klor, beroende på var i Gislaved du bor. Om vattnet hos dig skulle lukta lite klor så är det inte något farligt. Kloreringen görs som en extra försiktighetsåtgärd.

Undvik tvätta vittvätt under tisdagen och onsdagen

Tekniska förvaltningens personal kommer under tisdagen och onsdagen att vara ute på olika platser i Gislaved tätort för att spola rent i vattenledningarna. I samband med det kan missfärgat (brunt) vatten förekomma. Därför bör du undvika tvätta vittvätt, i syfte att minimera missfärgningar på kläderna.

Att få i sig missfärgat vatten är inte farligt. Rekommendationen är dock fortfarande att koka det först.

Varför bör vattnet kokas?

När du har haft dåligt vattentryck eller inget alls under en period så ökar risken för att jordbakterier bildas. Risken är liten, men inte obefintlig. När du kokar vattnet dör dessa eventuella jordbakterier.

Inväntar resultat på tagna vattenprover

De första vattenproverna skickades under söndagskvällen till laboratorium för analys. I nuläget väntas svar på dessa prover. De förväntas komma under tisdagen eller onsdagen.

När upphör rekommendationen att koka vattnet?

Det går inte i nuläget att säga. Vattenprover tas kontinuerligt och skickas på analys. Provsvaren kommer avgöra när rekommendationen att koka vattnet kan upphöra.

Denna webbsida kommer att uppdateras löpande så fort ny information eller nya rekommendationer finns.

Sidan uppdaterades senast: