Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

EU på schemat för 150 lärare

I syfte att bli bättre på EU anordnades en utbildningsdag för lärare på Gislaveds gymnasium den 22 mars.

Under dagen gavs föreläsningar om bland annat hur EU-kommissionen och EU-parlamentet arbetar och vilka frågor som är aktuella idag. Det gavs även föreläsningar om betydelsen av språkkunskaper och vilken påverkan EU har på våra skolor.

Maria Sjöström Gisslén som är handläggare för språkfrågor vid EU-kommissionens representation i Sverige, var en av föreläsarna. Hon menar att lärare är en viktig målgrupp för EU-frågor.

- Eftersom många svenskar upplever att de har bristande kunskaper om EU så är det viktigt för oss att nå ut till så många som möjligt. Och här är lärare en väldigt viktig målgrupp, i sin egenskap av "multiplikatörer" som kan föra informationen vidare, säger Maria Sjöström Gisslén.

Under eftermiddagen föreläste även Dagens Nyheters EU-korrspondent Annika Ström Melin som till vardags bevakar aktuella EU-händelser. Hon pratade om bland annat om hur EU påverkas av migration, och kopplingen till Storbritanniens utträde ur EU (Brexit).

Lärare har viktigt uppdrag

Ett av skolans uppdrag är att rusta dagens ungdomar till att bli aktiva och engagerade samhällsmedborgare. Det menar Therese Johansson som är EU-skolambassadör och lärare vid Gislaveds gymnasium

- Det innebär att det är viktigt för lärare och kunskapsförmedlare på alla stadier att ha insikter om EU:s funktion, det europeiska medborgarskapet och de möjligheter som finns när det gäller gränsöverskridande utbyten och projekt. Det europeiska och internationella tänket behöver genomsyra all verksamhet, säger Therese Johansson.

Generellt måste kunskapen bli bättre

I utredningen EU på hemmaplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår det att kunskapen om EU generellt sätt är låg i Sverige. Som en del i arbetet med att öka denna kunskap arrangerades utbildningsdagen EU på schemat, i Glashuset i Gislaved, för att ge lärare, skolledare samt andra som arbetar inom skolans värld möjlighet att lära sig mer om EU. Den här typen av insatser är viktiga ur ett demokratiskt perspektiv. Som en medlemstat påverkas Sverige av EU inom många områden och EU-lagar har företräde framför nationella lagar.

- Enligt Sveriges Kommuner och Landsting påverkas cirka 60 procent av kommunala beslut av EU. Det är därför viktigt att både nuvarande och kommande väljare har goda kunskaper om beslutsprocesserna i EU, säger Joakim Toll, Utvecklingsledare med fokus på EU-samordning och internationella frågor i Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: