Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nu är bollen satt i rullning för en ny bad- och sportanläggning. På bild: Anna Gamlén fritidschef och Tommy Stensson (S), fritidsnämndens ordförande.

Stort engagemang för sportdialog

Resultatet av sportdialogen är sammanställt och fritidsförvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda möjligheterna för en ny bad- och sportanläggning.

Totalt har fritidsnämnden fått in synpunkter från drygt 1 300 personer som antingen har medverkat vid idéverkstäder eller svarat på webbenkäten. Gensvaret har varit över förväntan och fritidsnämndens ordförande Tommy Stensson (s) är nöjd:

- Det är fantastiskt att sportdialogerna har engagerat så många invånare i Gislaveds kommun, säger Tommy Stensson (s).

Sportdialogens resultat

Resultatet från Sportdialogen har sammanställts i en rapport och det är tydligt att invånarna i Gislaveds kommun vill ha en ny simhall. I webbenkäten anger 45% att man önskar en simhall.

Vid idéverkstäderna framfördes behovet av en badanläggning med flexibla lösningar som möjliggör aktiviteter för olika åldrar och behov. Sportdialogen påvisar också att invånarna vill ha en ny sporthall.

Fokusera på tre alternativ

Fritidsförvaltningen får nu i uppdrag att utreda en ny bad- och sportanläggning utifrån resultatet från sportdialogerna. Man kommer att fokusera på tre alternativ.

  1. Bad- och simcenter
  2. Multiarena
  3. Samlokalisering av bad- och simcenter inklusive multiarena

Utredningen ska ge fördjupning kring verksamhet, teknik, volym/area och grov indikation på kostnader. Fritidsförvaltningen har börjat bena i uppdraget och kan redan konstatera en del kluriga utredningsområden.

- Den nya anläggningen ska betjäna hela kommunen så kommunikationer till och från anläggningen är superviktiga. Därför är lokaliseringen en knäckfråga”, säger Anna Gamlén fritidschef.

Utredningen ska vara klar hösten 2017 och kommer att presenteras för fritidsnämnden.

Läs mer om sportdialogen och resultatet i slutrapporten.

Sidan uppdaterades senast: