Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Projekt för ett mer hälsosamt arbetsliv

Gislaveds kommun är en av sju kommuner som deltar i projektet ”Småland och Öarna – Minskad ohälsa i arbetslivet” tillsammans med Region Jönköpings län.

Projektet ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som arbetar inom yrkesområden med risker för psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Projektet förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen står bättre rustad för ett friskt arbetsliv genom ökad kompetens och förstärkt förmåga att hantera psykisk ohälsa.

Det här projektet ger oss möjlighet att göra insatser utöver det hälsoarbete som varit planerat sedan tidigare och det ser vi oerhört positivt på, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Aktiviteter påbörjas hösten 2017

Projektet kommer att pågå i tre år och övriga kommuner som deltar är Eksjö, Tranås, Mullsjö, Nässjö, Vaggeryd och Värnamo.

Lokal projektledare i Gislaved är Ylva Wikland som arbetar som hälsostrateg på kommunhälsan. Ylva berättar att projektet inleds med en planeringsfas och tidigast under hösten 2017 påbörjas olika aktiviteter.

De beviljade medlen kommer att användas till kompetensutveckling och olika aktiviteter med syfte att främja en hälsoskapande arbetsplats och ett hälsosamt arbetsliv. Främst personal inom socialförvaltningen, förskolor och fastighetsförvaltningens verksamhetsservice blir berörda samt utbildningsinsatser för alla chefer planeras också.

Sjukskrivningarna har på senaste tiden ökat bland våra anställda och vi vill med projektet förebygga och motverka psykisk ohälsa och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv där fler mår bra och stannar kvar i arbetslivet länge, avslutar Malin Aronsson.

Sidan uppdaterades senast: