Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Forskningsstation vid Bolmen

I juni får kommunen sin första forskningsstation. Det är Sydvattens forskningsbolag som tillsammans med bland annat Halmstad Högskola och Lunds universitet ska lära sig mer om Bolmens vatten.

Inriktningen på forskningsstationen blir i första hand miljöövervakning, fiske och fiskevård, projekt för vattenvård samt hur klimatförändringar påverkar sjöekosystemet.

- Jag tycker att det är väldigt roligt att en forskningsstation öppnas vid Bolmen och ser fram emot att projektet kommer igång. Vårt vatten är ett mycket viktigt livsmedel som det behöver forskas mer kring, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sydvatten gör satsningen tillsammans med flera högskolor/universitet. Högskolan i Halmstad kommer vara en partner i forskningsstationen och Jonas Gabrielsson, professor på Högskolan i Halmstad, hoppas att projektet inte bara ska locka naturvetare utan även samhällsvetare som driver projekt inom exempelvis landsbygdsutveckling. 

Vårt forskningsbolag Sweden Water Research kommer ha ett kontinuerligt engagemang och se till att forskningsstationen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Bolmen är Skånes viktigaste vattentäkt och nu kan vi platsbasera forskningen och knyta ihop stad och land, säger Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten.

Placering i Tiraholm

Bolmens forskningsstation kommer att placeras i Tiraholm, på sjöns västra sida. Jörgen Johansson, vd på Sydvatten berättar att engagemanget från kommunerna runt sjön har varit väldigt stort. Och att de tillsammans med Länsstyrelsen, intresseorganisationer runt Bolmen och Högskolan i Halmstad ser en stor nytta med forskningsstationen.

Stationen bidrar inte bara till vetenskaplig kunskap utan kommer även att kunna leda till regionalpolitiska värden, säger Jörgen Johansson.

Sidan uppdaterades senast: