Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Företagare nöjda med kommunens service

I senaste mätningen av Sveriges företagsklimat klättrar Gislaveds kommun till plats 26 på den nationella rankinglistan.

Ett av kommunfullmäktiges tre målområden är företagsklimat och näringslivssamverkan. Därför tycker Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor att resultatet är extra roligt.

- Jag vet att det har kämpats hårt de senaste åren med att vi ska leverera en bättre service till våra företagare. Därför är jag idag mycket glad över det positiva resultatet, säger Niclas Palmgren.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting mäter varje år kommunernas service inom sex områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Störst ökning i landet

Senaste rapporten, Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 visar att Gislaveds kommun är den kommun som förbättrar sitt resultat mest jämfört med undersökningen 2014.

NKI, Nöjd Kund Index, har ökat från 60 till 76, vilket betyder plats 26 av de 139 kommuner som deltar i undersökningen, och andra plats i länet, efter Vetlanda kommun på plats 17. Det goda resultatet gör kommundirektör Malin Aronsson stolt.

- Detta är ett tydligt kvitto på att vårt fokuserade arbete ger resultat och ger oss energi för att fortsätta utveckla vårt företagsklimat, säger Malin Aronsson. Vi är på rätt väg!

Frågor om servicen

De företag som har haft kontakt med kommunerna under mätperioden får svara på sex frågor kring hanteringen av ärendet: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet. De får också svara på frågor för att göra en helhetsbedömning av kommunens service. Totalt förbättras resultatet på alla områden. Det är färre deltagande företag än vid tidigare mätning, därför får vi inget index på respektive delområde.

Bygg- och miljöförvaltningen, vilka ansvarar för de flesta av de områden som undersöks har påbörjat ett förändringsarbete kring bemötande och service.

- Det känns fantastiskt, inspirerande och lite förvånande att vårt arbete redan syns i resultatet, säger Susanne Norberg, bygg- och miljöchef.

Gislaveds kommuns resultat i Öppen jämförelse Företagsklimat 2016

NKI

2014

2016

Information

63

76

Tillgänglighet

70

77

Bemötande

68

81

Kompetens

64

76

Rättsäkerhet

64

77

Effektivitet

61

78

Totalt NKI

60

76

Sidan uppdaterades senast: