Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tyck till om Smålandsstenar och Skeppshults framtid

Nu kan du vara med och påverka hur du vill att Smålandsstenar och Skeppshult ska utvecklas de närmaste 10-15 åren.

En fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult har tagits fram och den ligger nu som underlag för diskussion om hur tätorterna bör utvecklas.

Hur kan du påverka?

Under samrådstiden kommer politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott finnas på plats för att informera och diskutera förslaget till plan. Ta chansen att medverka vid något av följande tillfällen:

  • Torsdag 11 maj kl 15-17 och 17-19, Torghuset i Smålandsstenar
  • Lördag 13 maj kl 11-14, tält utanför Torghuset i Smålandsstenar
  • Onsdag 21 juni kl 10-14, under Sommarliv dialog med barn och ungdomar

Lämna dina synpunkter

Du kan även framföra dina synpunkter skriftligen senast den 2 juli 2017.

Skicka dina synpunkter till:
E-post:
kommunen@gislaved.se
Brev: Gislaveds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 332 80 Gislaved

Läs mer och ta del av samrådshandlingar – gislaved.se/framtidensort

Sidan uppdaterades senast: