Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Gislaveds kommun utvecklar sitt internationella arbete

Vi lever idag i en allt mindre värld där vi i stor utsträckning påverkas av det som sker i vår omvärld.

Det europeiska regelverket styr till stor del arbetet på nationell, regional och kommunal nivå. Därför gör nu Gislaveds kommun en satsning på att mer utveckla sitt internationella arbete. Detta arbete kommer att stärka kommunens tillväxtmöjligheter, attraktionskraft, hållbara tillväxt och leda till ett upplevt mervärde för invånarna.

- Sverige som stat lägger en stor summa i medlemsavgift till EU. Vi måste bli bättre på att plocka hem en del av pengarna från EU till att utveckla vår kommun, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Ett helt paket av aktiviteter

Kommunen gör därför nu en satsning på flera fronter. Ett exempel är samarbetet med den tyska kommunen Wedemark sedan några år tillbaka. Det började som ett rent näringslivssamarbete, där kommunerna besökte varandras näringslivsmässor. Det mynnade konkret ut i att företag i vår kommun knöt nya kontakter och har gjort affärer med företag i tyska Wedemark. Det samarbetet fördjupades i höstas då man tillsammans med fem kommuner i finska Jakobstadsregionen (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre kommuner) skrev under en avsiktsförklaring. Syftet är att uppfylla EU:s regler om samarbete över tre medlemsstater för att kunna söka projektpengar för utveckling inom olika områden.

- Alla tre samarbetsparter kommer att träffas här i Gislaved i augusti och då ta fram konkreta förslag på samarbetsområden vi ska fokusera på och söka projektmedel för, från EU, säger Niclas Palmgren.

Andra exempel på hur kommunen nu utvecklar det internationella arbetet är att politikerna i kommunstyrelsen haft en temadag med fokus på EU. Det har också bestämts att kommunstyrelsepolitikerna i början på varje mandatperiod (var fjärde år) ska göra ett besök ner till EU:s högkvarter Bryssel för att där knyta nya kontakter och få mer kunskaper om EU:s beslutsprocesser och hur vi som kommun kan påverka dessa. Redan nästa vecka åker en mindre delegation från kommunstyrelsen och fyra tjänstemän (totalt 9 personer) till Bryssel där de under två dagar ska lära mer och knyta nya kontakter.

- Ska vi på allvar jobba med internationella frågor, måste vi lära oss mer om EU och de spelregler som gäller. Närmare 60 procent av de frågor vi behandlar i kommunfullmäktige påverkas av EU. Då är det viktigt att vi som beslutsfattare i kommunen har de rätta förkunskaperna, säger Marie Johansson som är kommunstyrelsens ordförande.

Dessutom kommer ett antal representanter från Gislaveds kommun medverka vid konferensen Europaforum som hålls i Jönköping den 12 maj, under EU-veckan som pågår. Under konferensen kommer kommunalrådet Niclas Palmgren sitta med i ett panelsamtal för att berätta mer om kommunens internationella arbete.

Stor politisk enighet

Det finns en stor politisk enighet kring kommunens satsning på att utveckla det internationella arbetet. Carina Johansson (C) som är kommunalråd för oppositionen, menar att en ökad kunskap och nya arbetssätt ger nya lösningar som i slutändan kommer till gagn för såväl kommunen, invånarna och företagen i vår region.

- Genom erfarenhetsutbyten och gemensamma projekt kommer vi kunna lära av varandra, få nya perspektiv och utvecklas som kommun, säger Carina Johansson.

Sidan uppdaterades senast: