Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

De nya avfallskärlen med fyra fack i varje. Utöver detta planeras även extralådor för batterier, ljuskällor och småelektronik.

Samarbete för gemensamt miljöansvar

Ökad service och en hållbar verksamhet som bidrar till en god miljö är syftet med avfallssamarbetet mellan kommunerna i GGVV.

Nästa år ska minst hälften av matavfallet i Sverige samlas in och återvinnas för att ta tillvara på näringen och energin. Denna målsättning är ett etappmål för att nå Sveriges nationella miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att ta ett gemensamt ansvar för sophämtningen är GGVV-kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo med och bidrar till att målet uppnås.

- Det är fantastiskt att vi fyra kommuner kan göra det här viktiga arbetet tillsammans. Det ger oss också en bra grund för samarbete inom andra områden och förstärker vår roll i det framtida klimatarbetet, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nya avfallskärl

Under 2018 kommer sophämtningen att förändras. Istället för att lämna ditt avfall på en återvinningsstation källsorterar du hemma. Återvinningen ”flyttar in” på den egna tomten för villaägare och till exempelvis källaren eller en miljöbod på gården för de som bor i lägenhet. Det blir två avfallskärl med fyra fack i varje. I de olika facken kan till exempel papper, glas, matavfall, plast, batterier med mera sorteras. Att införa så kallad fastighetsnära insamling underlättar källsorteringen och ger dig förhoppningsvis en enklare vardag. Preliminärt kommer det att kosta mellan 60-80 kronor mer i månaden för varje hushåll.

Bildandet av Samverkan Återvinning och Miljö - SÅM

För att kunna ta det gemensamma ansvaret för hushållsavfall och hålla nere kostnaderna ska GGVV-kommunerna bilda kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM). Förutom ökad service till invånarna genom att de kan källsortera i hemmet vill kommunerna utveckla en hållbar verksamhet som bidrar till en god miljö. Gislaved och Gnosjö startar den nya avfallshanteringen vid halvårsskiftet 2018, Värnamo under 2019 och Vaggeryd 2021. Anledningen till att genomförandet sker vid olika tidpunkter är för att respektive kommun har avtal om sophanteringen som måste fullföljas.

- Vi vill genom samarbetet göra det lätt för våra invånare att vara miljövänliga och sortera avfallet på rätt sätt. Helst ska vi inte få så mycket avfall alls, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Rekrytering av nya tjänster

Kommunalförbundet kommer att ha sitt kontor i Skillingaryd och under våren har processen med att rekrytera en förbundsdirektör och en kommunikatör varit igång. Rekryteringarna beräknas vara färdiga innan sommaren 2017. Övrig personal som ska arbeta i förbundet kommer att rekryteras senare, de flesta genom att erbjuda de som arbetar med återvinning inom de fyra kommunerna idag att följa med till Skillingaryd.

Mer information om vad förändringarna innebär för dig som invånare kommer under hösten 2017.

Sidan uppdaterades senast: