Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förbättring av företagsklimatet

Företagarna är mer nöjda med företagsklimatet i kommunen än tidigare. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning Företagsklimat.

Hur våra företagare upplever företagsklimatet i kommunen undersöks med jämna mellanrum och de sista åren har resultaten sjunkit. I den senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv, Företagsklimat, förbättras vårt resultat och medelbetyget ökar från 3,12 (2016) till 3,24 (2017). Betyg sätts på en skala från 1 (dåligt) till 6 (utmärkt).

- Det känns verkligen bra att vi förbättrar oss så mycket. Resultatet visar att vårt arbete med att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt redan ger utdelning, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Förbättringar på alla frågor utom en

Undersökningen görs på sex frågeområden med ett antal underfrågor. Den fråga där vi har den största ökningen gäller dialogen mellan företagen och kommunledningen. Betyget ökar från 2,67 (2016) till 3,10 (2017).

- Under året har vi gjort ett stort antal företagsbesök och i mars genomfördes en näringslivsdialog. Det är verkligen glädjande att det område som visar den största förbättringen är dialogen mellan företagen och kommunledningen, säger kommundirektör Malin Aronsson.

Vårt resultat förbättras på alla frågor i enkäten förutom frågan om tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Där sjunker vårt resultat marginellt. Svenskt Näringsliv konstaterar att det är en utmaning som gäller i hela landet. På alla andra frågor får vi bättre resultat än 2016, exempelvis tjänstemäns attityder till företagande, kommunpolitikernas attityder till företagande och kommunens service till företagen.

- Vi arbetar långsiktigt efter den plan vi har tagit fram för näringslivsutveckling. Mätningen visar tydliga förbättringar inom områdena service till företag, dialog och attityder, säger Leif Österlind, VD, Gislaved näringsliv AB.

Prioriterade områden

Undersökningen visar också vilka områden som företagarna anser behöver prioriteras. Högst upp på listan för Gislaveds kommun kommer byggandet av fler bostäder och anpassning av utbildningar efter företagens kompetensbehov.

Malin Aronsson berättar att kommunen ser samma behov som näringslivet och att man arbetar med en plan för att stimulera ett ökat byggande, och en framtidsplan för samarbetet mellan skola och näringsliv. Båda planerna ska vara klara under hösten 2017.

- Ett bra företagsklimat är en grundförutsättning för Gislaveds kommun och det skapar vi tillsammans med näringslivet. Att samarbetet stärkts de senaste året bådar gott inför framtiden, säger Niclas Palmgren.

Företagsklimat 2017

Enkäten Företagsklimat görs av Svenskt Näringsliv som varje år undersöker företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen består bland annat av en enkätundersökning till företagarna. Syfte är att låta företagare i var och en av kommunerna ge sin bild av hur de upplever företagsklimatet i den egna kommunen och att skapa förutsättningar för dialog kring företagsklimatet. Enkätsvaren används sedan tillsamman med statistik och andra undersökningar för att göra en sammanvägande ranking. Den totala rapporten presenteras den 26 september.

Ta del av hela rapporten Företagsklimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: