Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bostadsbyggandet i fokus

Riksdagsledamot Johanna Haraldsson (S) besökte under gårdagen Gislaved för att prata bostadsbyggande.

Under måndagen besökte socialdemokraten Johanna Haraldsson Gislaved. Hon är ledamot i civilutskottet och ansvarig för den grupp som ska utveckla partiets bostadspolitik i länet. Syftet med besöket var att se hur vi jobbar med byggandet av nya bostäder, vilka projekt vi har och vilka utmaningar vi ser.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) berättar att hon passade på att framföra svårigheterna med exempelvis strandskyddsregler och rätten till överklagan i flera instanser vilket försvårar möjligheten att bygga bostäder på attraktiva platser. Hon tyckte att besöket var väldigt givande.

- Vi fick berätta om de flaskhalsar vi upplever och det var väldigt trevligt att få visa upp vår fina kommun, säger Marie Johansson.

Stort intresse för bygg- och anläggningsprogrammet

Under dagen besöktes den nybyggda fastigheten Gripen i centrala Gislaved och Gislaveds Gymnasiums bygg- och anläggningsprogram. Lärarna Morgan Sand och Claes Lid berättade om utbildningen och diskuterade den framtida kompetensförsörjningen inom byggbranschen. Programmet är populärt i Gislaved. 16 elever tar studenten om några veckor och inför starten till hösten är antalet platser fyllda.

- Söktrycket till bygg- och anläggningsprogrammet är stort och de som vill arbeta inom branschen efter gymnasiet har lätt att få jobb, säger Marie Johansson.

Stora byggprojekt i kommunen

Malin Larsson, vd på AB Gislavedshus berättade om de tre byggnationer av lägenheter som är igång just nu: Gripen i Gislaved, Hörsjögatan i Smålandsstenar och Ågatan i Anderstorp. I Gislaved och Smålandsstenar blir det inflyttning i augusti-september och i Anderstorp i mars 2018. Gislavedshus tittar också på nya byggprojekt i Hestra och Smålandsstenar.

Johanna Haraldsson tyckte att det var intressant att höra om alla projekt och menade att vi tänker rätt kring bostadsförsörjningen genom vår långsiktiga strategi i en bostadsförsörjningsplan. Den säger bland annat att det ska byggas 800 lägenheter till år 2030.

- I planen finns områden i hela kommunen där vi kan förbereda mark. Nu vill vi bli bättre på att marknadsföra möjligheten till nybyggnation. Jag hoppas att det byggs både villor och lägenheter, i våra samhällen och på landsbygden. Det är viktigt för kompetensförsörjningen att det finns olika typer av boenden på olika platser, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Önskan om enklare hantering av statliga bidrag

Även Malin Larsson framförde önskemål till Johanna Haraldsson. Byggkostnaden går att reducera med olika bidrag men det är krångligt och de söks på olika ställen som exempelvis Boverket och Länsstyrelsen.

- Jag önskar ett enklare regelverk med en smidigare hantering av bidragen för att vi ska kunna erbjuda nyproducerade lägenheter i olika prisklasser, säger Malin Larsson.

För alla de tre pågående byggprojekten har Gislavedshus fått ett statligt investeringsstöd på ungefär 5,4 miljoner kronor per projekt. Bygget i Anderstorp som skulle kostat 30 miljoner kronor kostar efter bidraget 24,6 miljoner.

- Bidragen betyder mycket för oss. Det går inte att ha storstadsnivå på hyrorna, säger Malin Larsson.

Acceptabel hyresnivå

Även om hyrorna inte är låga har alla 19 lägenheter i Gripen hyrts ut. Under februari till maj fick de som stod i Gislavedshus hyreskö erbjudande om en lägenhet. I huset finns allt från 1:or till en 4:a. Exempelvis kostar en 1:a på 39 m2 4 444 kr/månad och en 3:a på 75 m2 7 999 kr/månad.

- Det är roligt att vi har en stor blandning på hyresgästerna i Gripen. Allt från 20 till 80 år. Fyra hyresgäster är dessutom inflyttade från andra kommuner, säger Malin Larsson.

Är du intresserad av en lägenhet?

Vill du hyra en lägenhet i kommunen nu eller i framtiden? Ställ dig i kö hos Gislavedshus! Då får de ett underlag med önskemål för att kunna ta ställning till vad som ska byggas, hur och till vem. Kontakta AB Gislavedshus på telefon 0371-56 67 00 eller via e-post.

Sidan uppdaterades senast: