Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ann Bohlin Andersson tycker att läraryrket är fantastiskt.

Yrket: lärare

En önskan att få göra skillnad fick henne att söka sig till läraryrket. Möt Ann Bohlin Andersson som berättar hur det är att arbeta som lärare.

Läraryrket är fantastiskt! Det innebär att skapa engagemang och lust att lära, menar Ann Bohlin Andersson. Hon har arbetat som lärare i många år och är sedan 2000 anställd på Isabergskolan i Hestra. Det är en F-6-skola med ungefär 200 elever vilket är lagom stort, tycker Ann. Hon berättar att alla känner varandra, att det finns en stabil ledning med fantastiska kollegor och att läget, vid Agnsjön gör att miljön vid skolan är underbar.

- Det finns så många olika saker som är roligt med mitt jobb. Men framförallt är det att möta eleverna och att få undervisa dem. Att hitta det där magiska rummet tillsammans. Där allt är möjligt och glädjen i kunskapandet gör att tiden står still, säger Ann.

Sedan hösten 2015 är Ann anställd som förstelärare. Det är en statlig satsning för att göra läraryrket mer attraktivt och innebär att hon får använda sin kompetens på fler sätt än genom undervisning av elever. Bland annat är hon som förstelärare drivande i att utveckla det kollegiala lärandet - erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Utbytet görs genom samtal och att dela erfarenheter. Syftet är att utveckla undervisningen och ge eleverna bättre förutsättningar.

Teknik som underlättar och utvecklar

En del av uppdraget som förstelärare innebär att Ann också är lärspridare. Hon är väldigt intresserad av hur digital teknik kan utveckla elevers lärande och jobbar därför mycket med IKT, Informations- och Kommunikations Teknik. Uppdraget som lärspridare innebär att inspirera sina kollegor till att använda och utveckla den teknik som finns. Lärplattorna, som all undervisande personal och alla elever på Isabergskolan har haft i flera år, har gett undervisningen helt andra möjligheter, menar Ann.

- Om vi ska lära oss om fjärilar går vi ut i skogen och låter eleverna fota och dokumentera det de ser, och hör, eftersom det även går att filma med lärplattan. Sedan kan vi jobba vidare i klassrummet. Den utvecklingen är fantastisk, säger Ann.

Lärplattan är ett redskap som inbjuder till olika former av skapande, lärande och kreativitet. För de elever som har svårt att läsa kan lärplattan läsa upp texten, för de som tycker att det är jobbigt att skriva för hand kan skrivandet på lärplattan inspirera till skrivande på ett roligare sätt.

Blandade arbetsuppgifter

I en lärares vardag ingår det fler arbetsuppgifter än tiden med eleverna och kontakter med föräldrar. Eftermiddagarna innebär planeringstid både för kommande lektioner och för utveckling av undervisningen. Inom kommunen finns det olika nätverk där lärare på olika skolor träffas för att dela med sig och inspirera varandra. Det kan vara inom olika ämnesområden, pedagogik eller digital teknik.

- Två gånger varje termin träffar jag kollegor i kommunen som undervisar i naturorienterade ämnen för årskurs 1-3. Vi pratar om olika sätt att undervisa och utbyter erfarenheter med fokus på språkutvecklande arbetssätt, berättar Ann.

Under det här läsåret har Ann också varit rastvärd på alla raster. Hon tycker att det är en förmån och ett väldigt bra sätt att stödja och coacha elevernas sociala kompetens och utveckling samtidigt som hon kan hjälpa till att skapa ett tryggt klimat. Hon menar att hon får se en annan sida av eleverna vilket ger henne god insyn i vem som behöver stöd och omtanke för att känna sig delaktig och bekräftad.

Ett drömyrke nu och i framtiden

Ann känner att hon har hamnat på rätt plats i arbetslivet. Det är en utmaning ibland med många bollar i luften och saker som inte blir som det var tänkt. Men att få vara med i elevernas vardag, med möjligheten att göra skillnad är härligt, menar Ann som berättar att hon får göra skillnad i någons liv genom att undervisa, uppmuntra, utmana, påverka, stötta, hjälpa och trösta.

- Jag känner att min insats är viktig. Blandningen av mina roller är häftig och min drivkraft. Samtidigt som det är min superkraft. Jag har drömyrket, säger Ann.

Läraryrket är ett framtidsyrke, menar Ann. Det kommer alltid att behövas lärare. Sedan tror hon att yrket kommer att förändras. Den digitala utvecklingen har gått fort de senaste åren och Ann tror att den kommer att fortsätta. Nya möjligheter dyker hela tiden upp för att det ska bli lättare för alla att ta del av kunskap oavsett vilka svårigheter eleven eventuellt har.

Är du nyfiken på läraryrket?

Anns tips till dig som är nyfiken på och funderar på att utbilda dig till lärare är att ta kontakt med pedagoger på någon skola för att få en uppfattning om vad arbetet innebär och kunna ställa frågor.

- Är du intresserad av att möta människor, gillar att dela med dig av din kunskap och gillar att samarbeta? Utbilda dig till lärare, uppmanar Ann.

Framgångsrikt lärande med digital kompetens

Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ungefär 1 400 anställda. Där arbetar exempelvis förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagoger, kockar och rektorer.

Skolan i Gislaveds kommun har en hög digital kompetens, berättar Mats Spånberg, barn- och utbildningschef. All undervisande personal och alla elever i grundskolan har varsin lärplatta. På gymnasieskolan har alla elever en lärplatta eller en dator. För att hela tiden ligga i framkant utvecklas metoder och verktyg hela tiden.

Hela vår verksamhet kännetecknas av ett framgångsrikt lärande, berättar Mats. Det betyder att kollegor lär varandra, utbyter erfarenheter och inspireras. En del samordnas via nätverksträffar annat uppstår spontant mellan personer från olika skolor.

- För det kollegiala lärandet spelar kommunens sociala intranät en stor roll med möjlighet att skapa grupper som kan diskutera gemensamma ämnen, säger Mats.

Skolmiljön i Gislaveds kommun

Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö i skolan, både för personal och för elever. Det gäller såväl den fysiska arbetsmiljön som stödet kring undervisningen, digitala system, arbetsformer som underlättar för lärarna, och mångfaldsfrågor.

- Vi har lyckats bra med vårt arbete att bli en inkluderande skola där alla elever får förutsättningar och resurser för att nå goda resultat. Det gäller även modersmålsundervisningen för nyanlända, säger Mats.

En grund för hela verksamheten är ett språkutvecklande arbetssätt. Det ger eleverna bra förutsättningar att klara studierna, berättar Mats. Det börjar redan i förskolan där barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen erbjuder ett minibibliotek i kapprummet. Genom närheten till böcker ökar läsandet och färdigheterna i språket.

- Forskning visar att läsförståelse och ett större ordförråd gör att elevernas resultat ökar även i andra ämnen än svenska. För oss står goda förutsättningar för både elever och personal högt upp på agendan, säger Mats.

Sidan uppdaterades senast: