Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nu startar feriepraktiken

I sommar erbjuds extra många ungdomar Feriepraktik då Region Jönköpings län satsar på att stötta civilsamhälle, föreningsliv och kommuner för att utveckla feriepraktik inom kultursektorn.

Feriepraktiken riktar sig till ungdomar som i åldern 16-19 år. Praktiken omfattar tre perioder med start vecka 24. Som feriepraktikant går man bredvid ordinarie personal och följer arbetet på en kommunal arbetsplats eller i en förening som är verksam i kommunen.

I år har vi haft möjlighet att erbjuda extra många praktikplatser tack vare stöd från Region Jönköpings län. Regionen stöttar olika lokala initiativ i kommunerna runt om i Jönköpings län för att stärka deras förenings- och kulturliv. Initiativen skiljer sig åt i kommunerna men har samma syfte att utveckla och stötta så att fler ungdomar får möjlighet att feriearbeta.

Sisla Häggroth som är praktiksamordnare och arbetar med Feriepraktiken berättar att stödet från Regionen är mycket uppskattat.

Vi som jobbar med Feriepraktik är så tackasamma att Region Jönköpings län stöttar lokala initiativ i kommunerna. Då det är många ungdomar som söker sin praktikplats inom kultur tvekade vi inte en sekund för att skicka vår ansökan till dem.

Sidan uppdaterades senast: