Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Gislaveds kommun "kastar" inte ut äldre från sitt boende

Med anledning av medierapporteringen de senaste dagarna kring 91-åriga Göran, vill vi göra följande förtydligande.

Gislaveds kommun ”kastar” inte ut några äldre från deras boende. Det har inte skett tidigare, och det finns inte heller någon avsikt att det i framtiden skulle ske. Att uttrycket ”kasta ut” har använts av vissa medier, är det direkt felaktigt.

När det gäller Göran, så har han hamnat i en mycket tråkig och olycklig situation. Ledamöter i socialnämnden uppmärksammade redan förra veckan att något hade gått snett i detta fall, och socialnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) satte sig då närmare in i ärendet.

- Fastän ingen gjort något formellt fel, så har det ändå blivit fel för Göran och det beklagar jag djupt, säger Maria Gullberg Lorentsson (M). Jag ska inte gå händelserna i förväg, men jag har svårt att tro något annat än att Göran får bo kvar där han bor idag, om det är hans vilja och önskan.

Riktlinjerna för efterlevande ses över

Socialnämnden kommer under tisdagens möte ta upp för beslut, ett förslag om att se över de riktlinjer som finns nu, så att händelser som denna inte ska kunna inträffa i framtiden.

- Det finns i nuvarande riktlinjer situationer som kan uppstå som inte kunnat förutses. Dessa ”hål” vill vi täppa till, säger Maria Gullberg Lorentsson (M).

Sidan uppdaterades senast: