Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Resultat näringslivsdialog

Vi vill ha det bästa näringslivsklimatet. Som ett resultat av vårens näringslivsdialog har vi nu en aktivitetslista att arbeta utifrån.

I mars bjöd vi in näringslivet till en dialog, för att diskutera hur vårt samarbete och våra relationer kan förstärkas och utvecklas. Genom dialog i form av en workshop gav vi kommunens näringsliv inblick i det arbete som redan sker samtidigt som vi fångade upp deras förväntningar och synpunkter.

Under näringslivsdialogen visade det sig att kommunen och näringslivet ser samma utvecklingsbehov och att det finns en stor vilja att gemensamt förbättra näringslivsklimatet i kommunen, berättar kommundirektör Malin Aronsson. Resultatet blev en aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Powerpoint, 198.7 kB, öppnas i nytt fönster..

- Nu har vi en plan för vårt arbete, en aktivitetslista. Jag ser fram emot att jobba vidare med den och vill rikta ett stort tack till alla som bidragit, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Mindre och större aktiviteter med mål att utveckla

Aktivitetslistan består av 14 olika punkter som alla syftar till förenklingar och förbättringar för näringslivet. En del aktiviteter är riktade direkt till näringslivet, andra kommer även att märkas för kommunen som helhet, exempelvis ”Platsvarumärkesarbete”. Med start i oktober ska vi ta fram ett platsvarumärke för Gislaveds kommun. En beskrivning av platsen med de styrkor vi har och det som särskiljer oss från andra kommuner. Målet är att kommunen ska upplevas som en mer attraktiv plats att bo och arbeta på samt att besöka.

Kopplingen skola - näringsliv

Framtida kompetensförsörjning och hur vi förbereder dagens unga för kommande arbetsliv är en av de saker som diskuterades under näringslivsdialogen. För att öka samarbetet mellan skola och näringsliv ska vi tillsammans med företagen skapa en framtidsplan för hur skola och näringsliv kan samverka. Mats Spånberg, barn- och utbildningschef menar att det är viktigt att tidigt skapa ett intresse och kunskap kring arbetslivet bland barn och ungdomar. Med en rättvis bild över de möjligheter som finns både inom industrin och tjänstesektorn och ett lärande tillsammans ser han stora möjligheter.

- Syftet med den prao som fanns tidigare var väldigt bra men jag tror att vi kan förfina och hitta andra former för att eleverna ska få inblick i arbetslivet. De kanske kan ta del i utvecklingen hos företagen genom att vara med vid idéstadiet till en produkt eller tjänst och sedan följa arbetet genom skolgången, säger Mats Spånberg.

Testbäddar för innovation

En mer långsiktig punkt på listan är ”Förstudie för etablering av testbädd för industrin”. Det vill säga ett nationellt ledande teknikcentrum för innovation och utveckling där nya idéer utvecklas och testas i praktiken redan under utvecklingsfasen. I januari 2018 ska en förstudie vara klar över förutsättningarna för att etablera testbäddar för industrin. Leif Österlind, vd på Gislaved Näringsliv AB menar att förutsättningarna för innovationer är en viktig del för näringslivets utveckling.

- Det ska bli väldigt spännande att undersöka om vi kan ta fram en testbädd inom vårt geografiska område. Jag ser stora möjligheter för kommunens företag att tillsammans med andra intressenter ta en stark position och skapa en testbädd inom ett område där vi har kunskap och utvecklingsmöjligheter, säger Leif Österlind.

En aktivitet redan avklarad

En av de 14 aktiviteterna är redan genomförd, ”En väg in” för företagsärenden som innebär kontakt med flera olika kommunala verksamheter. Servicen kallas den lotsande organisationen. Istället för att företaget har flera olika kontakter samlar kommunen experter från alla myndighetsområden och erbjuder en kontaktperson. Kontaktpersonen nås via kommunens kontaktcenter – en väg in.

Malin Aronsson berättar att det händer mycket inom kommunens olika verksamheter och att hon ser att olika områden förstärker varandra. Med näringslivsdialogens fokus på företagsklimat och näringslivssamverkan, vilket är ett av kommunfullmäktiges tre målområden har också aktiviteter identifierats som kan kopplas till de andra två målen; barns lärande samt attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun.

- Vi jobbar väldigt mycket med att på olika sätt förbättra för de vi är till för oavsett om det är företagen, invånare, brukare eller elever. Det är väldigt kul och en sporre för oss att se hur ett arbete växlar upp ett annat, säger Malin Aronsson.

Nästa näringslivsdialog blir till hösten!

Ett välmående näringsliv kräver ett samspel mellan kommun och företag. Därför fortsätter vi med konceptet ”Näringslivsdialog” i höst. Inbjudan kommer efter sommaren. 

Sidan uppdaterades senast: