Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Miljonsatsning på integration och folkhälsa

Gislaveds kommun har nu avsatt 20 miljoner kronor för ökad integration och en bättre folkhälsa.

Pengarna är i form av bidrag och kan sökas av organisationer och föreningar i kommunen samt av kommunens egna verksamheter. Syftet med bidraget är att stödja och påskynda inkludering i samhället, men även att förbättra folkhälsan.

Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande tycker det känns bra och viktigt att kommunen fortsätter att arbeta med integrations- och folkhälsofrågor.

- En god hälsa, en känsla av sammanhang och inkludering är mycket betydelsefullt för varje enskild individ och för samhället som vi lever i, säger Marie Johansson.

Går att söka under två år

Potten på de 20 miljoner kronorna är avsatta under 2017 och 2018. De tas från det överskott kommunen gjorde förra året på 60 miljoner kronor. Att Gislaveds kommun hade ett så pass stort överskott för 2016, beror till stor del på att det sköts till statliga pengar under 2016 för bland annat integrationsarbete, som aldrig hann göras åt.

- Det är ett bra moraliskt beslut vi har tagit i kommunfullmäktige att avsätta dessa pengar från förra årets överskott. När vi fått pengar från nationell nivå, så ska de användas till det som var syftet, säger Marie Johansson.

 

Sidan uppdaterades senast: