Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Några av de brandmän som kommer att göra hembesök i sommar är Patrick Petersson, Jonas Björkström, Sonny Landin och Peter Erlandsson.

Hembesök för ökad brandsäkerhet

Räddningstjänsten gör under sommaren hembesök för att öka kunskapen om brandsäkerhet och minska risken för bränder och olyckor i hemmet.

En viktig del i räddningstjänstens uppdrag är att på olika sätt förebygga bränder och olyckor. Under sommaren kommer brandmän att göra hembesök i Gislaved för att prata brandsäkerhet.

- Tillsammans med våra invånare vill vi minska antalet bränder i kommunen och öka kunskapen kring brandsäkerhet. Vi tror på det personliga mötet och möjligheten att ställa frågor istället för att vi skickar ut en broschyr, säger Marianne Norberg, enhetschef på räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö.

Under besöket berättar brandmännen om vilken utrustning du bör ha hemma, de testar brandvarnaren, pratar om de vanligaste orsakerna till brand och informerar om hur du ska agera vid en brand eller olycka.

- Det viktigaste med hembesöket är att berätta hur du undviker att det börjar brinna, samt hur en brand släcks om det ändå händer, säger Marianne Norberg.

Hembesök på prov

Konceptet med hembesök testas i liten skala under sommaren 2017 med start på fredag den 30 juni. Först ut är kvarteret Lugnet i Gislaved. Om testet fungerar bra kommer alla hushåll i kommunen att besökas och Marianne Norberg tror att räddningstjänsten har hunnit med samtliga inom tre år. Besöket sker på kvällstid och tar ungefär 15 minuter. Det kostar inget och är frivilligt. För de boendes säkerhet kan personalen alltid legitimera sig med ID-kort.

Brand som startat på spisen vanligast

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap antog 2010 nollvisionen, att ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Enligt deras statistik är bränder på spisen den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Levande ljus kommer på andra plats. Metoden med hembesök för att förebygga bränder och olyckor kommer från Storbritannien där antalet personer som omkommer i dödsbränder har halverats under en tioårsperiod.

Bli brandsäker!

  • Förebygg så att det inte börjar brinna
  • Upptäck branden tidigt
  • Agera – släck branden eller ta dig ut
  • En fungerande brandvarnare räddar liv

Sidan uppdaterades senast: