Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: smalandsbilder.se

Resultatet av brukarundersökningen

Under hösten 2016 fick funktionshindrade chansen att tycka till om sin vardag och majoriteten av brukarna trivs bra i Gislaveds kommun.

I september och oktober 2016 genomfördes en brukarundersökning inom funktionshinder och stöd på området gruppbostad och daglig verksamhet. Undersökningen handlade om upplevelse av självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Resultatet visade genomgående på goda resultat, vilket kan tolkas som att brukarna är nöjda med hur verksamheterna bedrivs.

Vi har fantastiska medarbetare som är lyhörda och öppna för ständiga förbättringar. Vårt mål är att till hösten 2017 gå vidare med att genomföra en brukarundersökning inom personlig assistans-området, säger Elisabeth Svensson, programområdeschef inom funktionshinder och stöd.

Digitala enkäter

Insamling av material genomfördes med hjälp av digitala enkäter och deltagarna fick använda sig av en surfplatta för att svara på enkäten. De hade möjlighet att få hjälp av både text-, bild-, och talstöd. Inom gruppbostad svarade 27 brukare på enkäten vilket ger en svarsfrekvens 75%. Inom daglig verksamhet svarade 37 brukare vilket ger en svarsfrekvens 67%.

Resultatet visar på att majoriteten av brukarna upplever sig delaktiga, väl bemötta, känner sig trygga samt trivs på gruppbostaden eller daglig verksamhet.

Det är viktigt att göra brukarna delaktiga i det förbättringsarbete som ständigt pågår i de olika funktionshinderverksamheterna, säger Elisabeth Svensson.

Läs mer om resultatet och ta del av hela rapporten.

Sidan uppdaterades senast: