Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Socialchef Carina Helgesson-Björk och socialnämndens ordförande Maria Gullberg-Lorentsson

Socialchef Carina Helgesson-Björk och socialnämndens ordförande Maria Gullberg-Lorentsson.

Familjer återförenas med sina barn

Tomma lägenheter på äldreboendet Solbacka i Reftele kommer fram till sista september att användas som ett boende för människor som flytt till Sverige och för invandrade familjer som återförenas med sina barn som tidigare flytt till Sverige.

På äldreboende Solbacka i Reftele, finns 16 tomma lägenheter som inte används. Dessa lägenheter kommer nu att framför allt användas för att möjliggöra för de ensamkommande flyktingbarn som har permanent uppehållstillstånd och som är bosatta i kommunen att återförenas med sina anhöriga; med andra ord mamma, pappa och eventuella syskon. I lägenheterna kan även andra flyktingar som anvisats till Gislaveds kommun komma att bo. Totalt rör det sig om knappt 20 personer totalt.

Beslutet, av socialnämndens arbetsutskott, är en akut lösning på grund av den bostadsbrist som finns i kommunen. Det är också en tillfällig lösning som gäller fram till den sista september i år, berättar socialnämndens ordförande Maria Gullberg-Lorentsson. Hon menar att det inte är rimligt att kommunen ska inkvartera människor som flytt hit på hotell och vandrarhem samtidigt som vi har kommunägda lokaler som står tomma.

- Nu möjliggör vi för familjer att återförenas samtidigt som vi hushåller med kommunens resurser, då det är dyrt i längden att inkvartera familjerna på hotell och vandrarhem, säger Maria Gullberg-Lorentsson.

Kommunernas ansvar

Sveriges kommuner har i avtal med respektive länsstyrelse kommit överens om antalet flyktingar som respektive kommun ska ta emot efter anvisning från Migrationsverket. I Gislaveds kommun är det överenskomna antalet i år 37 personer, berättar socialchefen Carina Helgesson-Björk. Utöver det ansvarar kommunen för de anhöriga som kommit för att återförenas med barnet som tidigare flytt hit och som fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmarna som kommer nu har alltså inte flytt till Sverige, utan invandrat som anhöriga.

Carina Helgesson-Björk berättar att kommunen har ett ansvar att återförena de flyktingbarn som tidigare kommit till vår kommun och som fått permanent uppehålltillstånd och som idag fortfarande är under 18 år, med sina familjer. För att det ska få ske, rent lagligt, måste familjer ha en bostad med en fast adress som de kan bli folkbokförda på.

- Vi har som kommun ett ansvar för dessa människor. Det är viktigt att vi skapar en trygg miljö för människorna som kommit hit, vilket bidrar till att de kommer in i vårt samhälle på ett bra sätt, säger Carina Helgesson-Björk.

Sidan uppdaterades senast: