Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: symbolbilder.se

Positiva resultat för kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför varje år undersökningen öppna jämförelser för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Genom öppna jämförelser får du som invånare en fördjupad insyn i de olika verksamheterna och med hjälp av de presenterade tabellerna och analysverktygen kan du jämföra kvaliteten inom kommunens socialtjänst med andra kommuner i Sverige.

För de förtroendevalda och anställda i Gislaveds kommun fungerar öppna jämförelser som ett viktigt verktyg för analys, uppföljning och verksamhetsutveckling med målet att förbättra kvaliteten i arbetet.

Bra resultat för kommunen

I rapporten uppnår Gislaveds kommun goda resultat för de olika delarna. Det finns en väl utvecklad struktur för intern samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna och samarbetet med olika externa aktörer såsom arbetsförmedling, försäkringskassa och primärvård är ofta välorganiserat.

Gemensam socialjour

Gislaveds kommun är sedan 2016 ansluten till en gemensam socialjour med flera närliggande kommuner och den kallas sen 2017 Socialjouren Sydvästra Småland och består av totalt 10 kommuner.

Socialjouren hanterar akuta händelser under kvällar, helger och nätter när ordinarie personal gått för dagen. Det kan handla om barn som far illa, personer med missbruksproblematik eller våld i nära relationer där den enskilde har ett akut behov av socialtjänstens stöd och hjälp. Socialjouren nås via SOS alarm.

Innan den gemensamma socialjouren infördes bemannades socialjouren av politiker från de olika socialnämnderna. Det innebar att politikerna ofta fick jaga rätt på en socialsekreterare med större kundskap och rätt kompetens.

Tydligare rutiner ska ge ännu bättre service

Även om kommunens resultat i stort är bra finns det fortfarande områden som kan förbättras ytterligare. Till exempel gällande användningen av standardiserade bedömningsmetoder och även arbetet med den systematiska uppföljningen av olika insatser som ges.

I kommunen pågår under våren och sommaren ett omfattande arbete med att se över en rad rutiner, bland annat gällande hur medarbetarna ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld i nära relationer.

Välfungerande och kända rutiner är viktigt för att medarbetarna och de som vi är till för ska känna sig trygga i den omsorg och den hjälp som ges. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Carina Helgesson-Björk, socialchef.

Om undersökningen

Ansvariga för öppna jämförelser är Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Undersökningen genomförs varje år för följande områden och redovisas kommunvis:

  • Barn- och ungdomsvård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
  • Missbruks- och beroendevård
  • Stöd till brottsoffer
  • Stöd till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg och hemsjukvård

Läs mer om öppna jämförelser och ta del av hela rapporten från undersökningen på socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: