Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: symbolbilder.se

Brukarundersökning 2017

Funktionshindrade får chansen att tycka till om sin vardag när den nationella brukarundersökningen genomförs igen under september och oktober.

Enkäten är anonym och riktar sig till funktionshindrade vuxna inom personlig assistans området. Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

För oss är det viktigt att få reda på vad personer som har personlig assistans i kommunen tycker om den service och de tjänster som vi utför, säger Elisabeth Svensson, programområdeschef inom funktionshinder och stöd.

Utförs digitalt

Deltagarna får använda sig av en surfplatta för att svara på enkäten och får då möjlighet till både text-, bild- och talstöd. Enkäten innehåller nio olika frågor och tar bara några minuter att besvara.

Positivt för verksamheterna

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL driver arbetet med brukarundersökningen på en nationell nivå och en analys av resultatet kommer sedan att presenteras här på vår webbplats.

De detaljerade resultaten på enhetsnivå hjälper oss i att identifiera förbättringsområden och åstadkomma ännu bättre verksamheter i framtiden, säger Elisabeth Svensson.

Sidan uppdaterades senast: