Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Företagsklimatet allt bättre i kommunen

Gislaveds kommun klättrar flest placeringar i länet, när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimat.

Svenskt Näringsliv har nu presenterat resultatet av 2017 års ranking av Sveriges 290 kommuner. Resultatet visar på en kraftig förbättring jämfört med föregående år genom att Gislaveds kommun klättrar 30 placeringar till plats 167. Bland kommunerna i Jönköpings län utgör resultatet den största positiva förändringen jämfört med föregående år.

- Vi klättrar mest av samtliga kommuner i länet och Svenskt Näringsliv har därför utsett vår kommun till årets raket i länet. Det gör mig jätteglad att våra ansträngningar med att vara en kommun med bra företagsklimat redan ger resultat. Vi är på intet sätt färdiga men vi går åt rätt håll, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

- Jag är mycket glad för detta tydliga resultat som visar att vi är på rätt väg i vårt förändringsarbete inom Gislaveds kommun. Vi kraftsamlar och arbetar numera mycket strukturerat med våra politiska mål från kommunfullmäktige för att förbättra vårt företagsklimat och vårt samarbete med näringslivet. Att fira framgångar är viktigt och idag är vi stolta. Vi fortsätter vårt arbete, vi kan och ska bli bättre, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Förbättrar resultatet i nästan alla områden

Kommunen förbättrar resultatet i de flesta delarna i rankingen. Störst förbättring görs i momentet ”skolans attityder till företagande” där ökningen sker med 132 placeringar. Det glädjer bland andra Leif Österlind, näringslivschef på Gislaved Näringsliv AB.

- Vi är glada över resultatet och arbetar vidare efter den plan vi tidigare tagit fram tillsammans med näringslivet. Samverkan med skolan och Business Gnosjöregion har gett positiva resultat och vi ser att vi förbättrar vår placering över tid. Genom ett långsiktigt arbete, där vi är kommunikativa och lyhörda för näringslivets behov kommer vi att fortsätta att utveckla företagsklimatet och förutsättningarna för näringslivet i vår kommun, säger Leif Österlind.

Även i omdömet om ”kommunens service till företag” förbättras Gislaveds kommuns position med 72 placeringar. Positivt är också att företagandet ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med riket, rankingsplacering 63 bland samtliga landets kommuner.

- Jag är stolt över att vi ligger bra till i kategorin ”företagare”. Det visar att det är lätt att starta och vara företagare i Gislaveds kommun, säger Niclas Palmgren.

Rankingen av vägnätet, tåg och flyg ligger dock kvar på ett mindre bra resultat. Gislaveds kommun rankas på plats 243 av landets kommuner. Det är ett resultat som förvånar Niclas Palmgren något.

- Vi är inte så dåligt försörjda i vår kommun, jämfört med andra kommuner. Vi har två riksvägar, två järnvägslinjer samt tillgång till flygplats såväl i Jönköping som Göteborg, Växjö och Halmstad. Det är dock ett av de prioriterade områden som vi jobbar mycket aktivt med. Det kan vara så att vårt ganska högljudda lobbying-arbete, har gjort att många tror det är sämre än det är, säger Niclas Palmgren.

Om undersökningen ”Företagsklimat”

Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen består bland annat av en enkätundersökning till företagarna. Syfte är att låta företagare i var och en av Sveriges kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Enkätsvaren används sedan tillsammans med statistik och andra undersökningar för att göra en sammanvägande ranking av företagsklimatet i kommunerna.

Ta del av undersökningen ”företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” i sin helhet på svenskt näringsliv´s webbplats.

Sidan uppdaterades senast: