Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: symbolbilder.se

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg 2017

Fler enheter deltar i 2017 års brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen.

Under perioden 25 september till 24 oktober kommer du få möjligheten att besvara en enkät med åtta frågor om hur du upplever kontakten med socialtjänsten. Enkäten erbjuds i samband med ditt möte med socialsekreteraren på enheten för vuxna, försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det är helt frivilligt att delta och svaren är anonyma.

Nationell undersökning

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, driver arbetet med brukarundersökningen på en nationell nivå och en analys av resultatet kommer att göras både nationellt och lokalt.

Det är tredje året i rad som Gislveds kommun deltar i den nationella undersökningen gällande försörjningsstöd men nytt för i år är att den genomförs fler enheter: enheten för försörjningsstöd, enheten för vuxna och enheten för ensamkommande barn.

Verksamhetsutveckling

Syftet med brukarundersökningen är att resultatet ska leda till verksamhetsutveckling. Att ge återkoppling till verksamheten men även till dig som deltagit i undersökningen är viktig och resultatet kommer att publiceras på vår webbplats.

Läs mer om arbetet med att förbättra våra verksamheter inom socialförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: