Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Anna Gustafsson, klubb Energi, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Tommy Stensson (S), ordförande fritidsnämnden, Lukas Yassin (MP), Lisbeth Åkestrand (M), ordförande fastighet- och servicenämnden, Håkan Göransson, ordförande Smålandsstenar Volleybollklubb, Stefan Kjellström, ordförande Smålandsstenar Samhällsförening och Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor utanför sporthallen i Smålandsstenar.

Ny sporthall kan bli verklighet i Smålandsstenar

Under tisdagen föreslog kommunstyrelsen att en ny sporthall ska byggas i Smålandsstenar. Beslutet tas i kommunfullmäktige den 30 november.

Det började hösten 2015, i samband med att den stora simbassängen i Smålandsstenar skulle stängas. Fritidsförvaltningen höll då en brukardialog och ett antal arbetsmöten med ortens föreningar och näringsliv om hur man ville att sporthallen skulle renoveras. Under dialogen kom det fram önskemål kring bland annat fler omklädningsrum, nya toaletter, en större sporthall, att få upp Hälsolyftet i markplan och en ny entré. Då diskuterades en renovering av den befintliga sporthallen för ungefär 25 miljoner. Nu kan många av önskemålen bli verklighet genom en föreslagen nybyggnation och satsning på hela området för 48 miljoner kronor.

- Jag är otroligt glad över att vi kan göra den här investeringen. Det finns ett stort behov av bättre idrottslokaler i Smålandsstenar och nu skapar vi bra förutsättningar för att vara aktiv både i grupp och enskilt, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enhetligt och tillgängligt område som täcker olika behov

Ett förstudieförslag som innebär en ny sporthall med läktare för 300 åskådare, en öppen yta för samvaro, en ny lokal för Hälsolyftet och ny entré mot Burserydsvägen har tagits fram. Utemiljön har fokus på tillgänglighet, trafiksäkerhet och trivsel, som färg- och materialmässigt föreslås harmoniera med Nordinskolan. Marie Johansson berättar att det finns mycket barn och ungdomar i Smålandsstenar som är intresserade av idrott. Nu vill man leverera det de behöver och genom att bygga fristående byggnader finns det även utrymme för framtida utveckling av området.

Skiss på ny sporthall.

Bilden visar en skiss av alternativ B - nybyggnation och en satsning på hela området runt sporthallen.

- Jag är jätteglad över att vi kan svara upp mot våra invånares förväntningar och önskemål. Den befintliga sporthallen är gammal och sliten. Genom en god dialog med föreningar och näringsliv har vi tillsammans hittat en väldigt bra lösning, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Om kommunfullmäktige säger ja planeras byggstarten till våren/sommaren 2018 och under 2019 ska anläggningen stå klar. Den befintliga sporthallen kommer att finnas kvar och renoveras, medan simhallen rivs för att skapa en torgyta utomhus.

- Det är tack vare engagemanget och idéerna från föreningslivet som vi kunde komma fram till det här förslaget, säger Tommy Stensson (S), ordförande fritidsnämnden.

Glada representanter från föreningslivet

Stefan Kjellström, ordförande Smålandsstenar Samhällsförening, Håkan Göransson, ordförande Smålandsstenar Volleybollklubb och Anna Gustafsson, klubb Energi är glada över det gensvar man har fått från kommunen.

Representanter från föreningslivet utanför sporthallen i Smålandsstenar.

Anna Gustafsson, Stefan Kjellström och Håkan Göransson gläds över beskedet att kommunen föreslår både nybyggnation och renovering av sporthallen.

- Jag är väldigt nöjd och glad över gehöret vi har fått för våra idéer och önskemål. Att man även ser till helheten och en bättre trafiksituation känns väldigt bra, säger Stefan Kjellström.

- Från början var tanken att den gamla sporthallen skulle renoveras, nu blev det en helt ny vinkling vilket känns jättebra. Att vi får en arenahall i Smålandsstenar är väldigt positivt, säger Håkan Göransson.

Sidan uppdaterades senast: