Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Från vänster: Carina Helgesson-Björk, socialchef, Cecilia Bondesson, undersköterska, Marianne Lindholm, undersköterska, Kenneth Bengtsson Jansson, biståndshandläggare, Evy Karlsson Kvick, undersköterska, Erica Leandersson, biståndshandläggare, Malin Karlsson, undersköterska, Kim Modeén, sjuksköterska, Maria Gullberg-Lorentsson (M), socialnämndens ordförande, Anna-Lena Gunnarsson, områdeschef och Carmen Damian, områdeschef.

Trygg hemgång för ökad trygghet efter sjukhusvård

Nu införs Trygg hemgång. Efter en sjukhusvistelse kan du under trygga förhållanden återhämta dig hemma.

För de personer som känner en viss oro och ängslan inför att komma hem till sin bostad efter en tid på sjukhus vill vi erbjuda ett stöd. Därför startade vi den 2 oktober verksamheten Trygg hemgång. Det betyder att den som har behov av hjälp och stöd i hemmet efter att ha blivit utskriven från sjukhuset kan få det av Trygg hemgångsteamet. I teamet ingår biståndshandläggare, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Hjälpen och stödet samt vård- och omsorgsplaneringen sker hemma hos brukaren och behovsprövas.

- På ett sjukhus finns det personal dygnet runt. Det kan vara svårt att komma hem till vardagen efteråt. Speciellt om man inte är helt återställd. Att vi nu kan erbjuda hjälp med praktiska saker och någon att prata med så fort man kommer hem känns väldigt bra och är en viktig service, säger Carina Helgesson-Björk, socialchef.

Trygg hemgångsteamet gör utifrån brukarens behov en bedömning för att kunna erbjuda personen en god och säker omsorg, vård och rehabilitering i hemmet.

- Alla kontakter med teamet sker i hemmet. Det ökar möjligheten att påverka och ta ansvar för sin egen situation vilket leder till trygghet, snabbare återhämtning, och insatser som bättre motsvarar brukarens behov, säger Carmen Damian, områdeschef för trygghemgångsteamet.

Stöd anpassat efter behov

Första dagen hemma får du hjälp med exempelvis inköp av mat, mediciner, eventuella hjälpmedel och den omsorg du behöver. Tillsammans med hemtjänsten hjälper Trygg hemgångsteamet dig med den omvårdnad och rehabilitering du behöver under den första tiden hemma. Efter några dagar görs en vårdplanering där teamets personal kommer hem till dig för att titta på dina behov och önskemål. Tillsammans kommer ni fram till vilket stöd som passar dig bäst och vad du känner dig trygg med.

- Jag är glad och stolt över att vi nu kan erbjuda Trygg hemgång till våra invånare. Att känna trygghet och få stöd i sin hemmiljö är viktigt för återhämtningen och välbefinnandet, säger Maria Gullberg Lorentsson (M), socialnämndens ordförande.

Egna hemmet en trygghet

Kim Modeén, sjuksköterska i Trygg hemgångsteamet berättar att många personer som är på väg att bli utskrivna från sjukhuset pratar med sina anhöriga och känner att det är omöjligt att komma hem. Nu är hon glad att det med kommunens nya arbetssätt finns hjälp och stöd att få.

- Jag tror på Trygg hemgång eftersom en utredning i det egna hemmet skapar en ökad trygghet. Där känner sig vårdtagaren hemma och får bra förutsättningar att bli återställd, säger Kim Modeén.

Länsövergripande arbetssätt

Trygg hemgång är ett länsövergripande arbetssätt där flera kommuner redan varit igång ett tag och andra, precis som Gislaveds kommun är i startgroparna.

Trygg hemgång finansieras av de välfärdsmiljarder som Regeringen delar ut till Sveriges kommuner. Kommunfullmäktige har gett socialnämnden 5 miljoner kronor för att starta och driva Trygg hemgång.

Sidan uppdaterades senast: