Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Vad tycker du om Gislaveds kommun?

Gislaveds kommun vill erbjuda medborgare en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur våra invånare ser på kommunen.

I början av september har Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av kommunen, skickat ut en enkät till 1 200 slumpmässigt utvalda personer boende i Gislaveds kommun.

Du som fått enkäten men ännu inte svarat, har fortfarande möjligheten fram till den 24 oktober. Genom att svara på frågorna bidrar du med underlag till kommunens arbete med att förbättra för dig som invånare.

Frågorna i enkäten handlar om:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Sidan uppdaterades senast: