Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hundratals elever diskuterar kommunens framtid

Under tisdagen samlades närmare 500 gymnasieelever i Gisle Sportcenter för att diskutera hur Gislaveds kommun kan bli bättre.

Mötet syftade till att ge ungdomar möjlighet till att påverka och utöva inflytande över kommunens framtid. Formen för mötet är ett så kallat ”Open Space”. Det är en dialogform som går ut på att ungdomarna själva bestämmer vilka frågor som är viktiga för dem, och sedan diskuterar det i smågrupper.

Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?

Frågan att utgå ifrån för ungdomarna från andra och tredje året på gymnasiet var "vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?". Förutom eleverna fanns såväl politiker som tjänstemän på plats för att lyssna, ta emot förslag och diskutera med ungdomarna.

Marie Johansson (S) som är kommunstyrelsens ordförande, var en av politikerna på plats. Hon hade goda förhoppningar om att eleverna skulle komma med många bra idéer under dagen.

- Det är viktigt att få veta vad ni ungdomar vill, hur och vad ni vill förändra, sa Marie Johansson till ungdomarna under mötets inledning.

Många förslag diskuterades

Eleverna har under dagen själva kommit på fler än 60 förslag på hur de vill förbättra kommunen. Många av förslagen rör eleverna själva och deras skolgång, som exempelvis fler utbildade lärare, större utbud i gymnasieskolans café och införande av skoluniform.

Ett förslag som många ungdomar diskuterade handlade om kortare och mer effektiva skoldagar. Några elever ville att det skulle anställas fler lärare, för att minska på antalet håltimmar, och att lärarna skulle kunna vara tillgängliga direkt efter varje lektion. En annan elev tyckte att lektionstider ibland kunde kortas ner, och man skulle jobba effektivare. I de fall lektionspassen är långa skulle det finnas en inplanerad paus/rast. En tredje elev ansåg att skolan ska bjuda på frukt.

Det var också många förslag som handlade om andra saker än skola. Ett av dem var förslaget om ett nytt äventyrsbad, som lockade många ungdomar till diskussion.

- Jag vill att den ska vara unik, sa en elev. En annan elev spann vidare och tyckte att det skulle finnas olika pooler, som namnges efter våra världsdelar. En tredje såg hur caféer, restauranger och annan näringsverksamhet skulle kunna drivas i anslutning till badet. Samtliga nickade instämmande när en elev ansåg att det skulle bli en bra mötesplats för ungdomar, skapa fler jobb och göra vår kommun mer attraktiv.

Alla förslag och synpunkter gås igenom

Anna Sanell och Mahad Olad har varit projektledare för årets Open Space. Båda är mycket nöjda över att eleverna brinner för kommunen och vill se den utvecklas.

Efter dagen ska nu alla förslag och kommentarer sammanställas, och rapporteras vidare till kommunens politiska nämnder och kommunfullmäktige för vidare hantering. Förhoppningen är att kunna göra flera av förslagen till verklighet.

Sidan uppdaterades senast: