INNEHÅLL

Premiering av personalinsatser

Socialnämnden vill premiera individer eller grupper som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom socialförvaltningens verksamheter.

Ta chansen att nominera någon som du tycker har gjort sig förtjänt av extra uppmuntran. Insatsen ska vara något som bidrar till ökad kvalitet för våra invånare eller för en enskild brukare. Det kan handla om förbättringar av arbetsmetoder, processer och rutiner eller omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser med mera. All personal anställd inom socialförvaltningen kan nomineras.

Som socialnämndens ordförande tycker jag det är viktigt att vi uppmärksammar de medarbetare som gör det där lilla extra för de som vi är till för, säger Maria Gullberg Lorentsson.

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Brukare, anhöriga, närstående samt personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Fokus är att alla insatser ska leda till ökad kvalitet och förbättringar av verksamheten.

Så här gör du för att nominera:

Ange den anställdes namn, arbetsplats och motivering om vad den anställde gjort. Skriv även ditt namn, adress och telefonnummer.

Nomineringar skickas in via e-tjänsten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=493799X104962812X28311länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alternativt via brev till:

Gislaveds kommun
Socialnämnden
332 80 Gislaved

Nomineringar ska lämnas senast 30 november 2017.

Socialnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år och den totala prissumman är 15 000 kr. Prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges julsamkväm efter decembersammanträdet.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-15