Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Så här kan den nya sporthallen i Smålandsstenar se ut. Illustration: M. Maddison AB.

Nya byggprojekt 2018

Kommunen står inför flera spännande byggnadsprojekt under början av nästa år.

Fastighet- och serviceförvaltningen i Gislaveds kommun ska påbörja nybyggnationen av Smålandsstenar sporthall samt tillbyggnad av Glashuset i Gislaved under våren 2018.

Båda projekten kommer att drivas som partnering-entreprenader. Det är en samverkansform för byggentreprenader där beställaren och entreprenören arbetar tillsammans. Entreprenören tas in i projektet i ett tidigt skede och är sedan delaktig under hela processen. Detta arbetssätt medför högre kvalitet, ger större delaktighet och parterna får bättre kontroll på exempelvis kostnader under projektets gång.

Är du i byggbranschen?

Är du i byggbranschen, kika gärna in på webbsida där vi publicerar pågående upphandlingar.

Sidan uppdaterades senast: