Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

mötets deltagare diskuterar i smågrupper

Ny näringslivdialog genomförd

Den 14 december samlades närmare 50 representanter från näringslivet och kommunen, kring det fortsatta arbetet för ett bättre företagsklimat i Gislaveds kommun.

Under dagen följde man upp resultatet från näringslivsdialogen från i våras. Träffen, då, resulterade i 14 punkter som kommunen och kommunens näringslivsbolag GNAB, tagit på sig att genomföra. Flera av de 14 punkterna är redan genomförda, några genomförs i början av 2018, och ett par åtgärder beräknas bli klara på längre sikt.

Företagsklimatundersökning i fokus

Under mötet den 14 december gjordes även djupdykningar in i några delresultat från undersökningen Företagsklimat, som Svenskt näringsliv ligger bakom. Mötets deltagare fick i grupper arbeta fram förslag på hur samarbetet mellan kommun och näringslivet kan bli ännu bättre. Samtalet leddes av Dan Sylvebo som till vardags är regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. Nästa dialogmöte mellan kommunen och näringslivet är planerat till våren 2018.

Sidan uppdaterades senast: