Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

foto på köksbiträde som lagar mat i ett skolkök

Mer ekologiskt och närproducerat

Nu blir det mer ekologiskt och närproducerat på tallrikarna i Gislaveds kommun.

Det är resultatet av kommunens nya livsmedelsupphandling. Kraven som fanns med i upphandlingen ställdes direkt utifrån kommunens mat-och måltidspolicy. När policyn togs fram, fördes en dialog bland annat med Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vilket har lett vidare till ett gott samarbete och med ett rikt erfarenhetsutbyte.

- I denna upphandling har vi har lyckats få till en leverantör av ekologiskt närproducerat nötkött till några kök i kommunen, vilket vi hoppas kunna utveckla än mer i framtiden, säger Linda Lundström, upphandlare.

Maria Ström och Linda Lundström från Gislaveds kommun

Maria Ström och Linda Lundström

Både mindre och större leverantörer

Efter upphandlingen har kommunen nu avtal med ett antal leverantörer inom nio produktområden, för att täcka kommunens behov av livsmedel till verksamheterna.

För att möjliggöra för mindre, och även lokala leverantörer att lämna anbud, har kommunen upphandlat olika livsmedel var för sig. Det har lett till flera separata avtal på exempelvis ägg, potatis- och rotfrukter, frukt- och grönt samt färsk fisk. Flera av dem är med lokala leverantörer.

Kommunens livsmedel når var fjärde invånare

Maria Ström är utvecklingsledare för kommunens kostverksamhet, och varit huvudansvarig för kommunens mat- och måltidspolicy. Hon berättar att kommunen har närmare 35 tillagningskök där exempelvis 7 000 luncher tillagas från grunden varje dag.

- I snitt kommer var fjärde kommuninvånare i kontakt med livsmedel från kommunen. Att kommunen nu fått till avtal med såväl närproducerande leverantörer som mer ekologiska råvaror, innebär ett mervärde för kommunens invånare, säger Maria ström.

- Vi är också stolta över att den totala inköpsvolymen för ekologiska livsmedel idag är 37 %, målet för 2018 är 45 %, säger Maria Ström.

Allt livsmedel följer svenska djurskyddsregler

I kommunens mat- och måltidspolicy som klubbades igenom augusti 2016 framgår det att maten som serveras i de kommunala köken ska uppfylla de svenska djurskyddsreglerna. Det berättar Jessica Johansson, som är utvecklingsledare på avdelningen för hållbar utveckling, och som varit med och tagit fram policyn. Hon berättar även att kommunen ska fortsätta öka andelen ekologiska livsmedel och öka möjligheterna för mindre leverantörer att lämna anbud.

- Det känns bra att kommunen tagit ett viktigt steg upp, och framöver endast kommer att servera kött som uppfyller svenska djurskyddsregler, säger Jessica Johansson.

Sidan uppdaterades senast: