Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Illustration över avfallstrappan

Ett av syftena med kommunalförbundet är att ta steg upp i avfallstrappan.

Förändring kring den kommunala avfallshanteringen

Från och med årsskiftet har det kommunala ansvaret för hushållsavfall (renhållning och slam) tagits över av kommunalförbundet SÅM.

SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner tillsammans bildat.

SÅM´s logotyp

Så här ser kommunalförbundets nya logotyp ut.

Sedan den 1 januari är det alltså SÅM som sköter insamling och hantering av hushållsavfall samt ansvarar för återvinningscentralerna i samtliga fyra kommuner.

Varför bilda ett kommunalförbund?

SÅM är ett nytt, gemensamt steg, för de fyra kommunerna med fokus på en bättre miljö. Syftet är att bidra till en god miljö genom att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet. Ett konkret mål är att förbättra förutsättningarna för att ta regionen högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning.

- Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Vi vill arbeta med att hjälpa hushållen minska sitt avfall, och även återanvända och återvinna det avfall som redan uppstått. Vi måste alla hjälpas åt och dra vårt strå till stacken för en framtid som håller länge, säger Lars-Erik Andersson, som är förbundsdirektör för SÅM.

Vad innebär förändringarna?

Sophämtningen, slamtömningen och återvinningscentralerna kommer i första skedet att fungera precis som de tidigare gjort, med den nyheten att medborgare nu har möjlighet att nyttja återvinningscentraler i samtliga fyra kommuner. Viktigt att notera är att man från och med den 1 januari kontaktar SÅM istället för kommunen i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler, samt att renhållningsfakturan framöver betalas till SÅM.

På sikt kommer även ett nytt avfallssystem att införas i samtliga fyra kommuner, ytterligare information om detta kommer att komma i god tid innan förändringen genomförs.

Kontaktuppgifter till SÅM

Sidan uppdaterades senast: