Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Inställd föreläsning med Joakim Lamotte

Gislaveds Gymnasium beslutade under tisdagen att ställa in den föreläsning med Joakim Lamotte man hade planerat till värdegrundsdagen på fredag.

- Vi valde att avboka Joakim Lamotte eftersom vi vill att den här dagen ska fokusera på värdegrundsfrågor och inte honom som person, säger Mats Spånberg, barn- och utbildningschef.

Bakgrunden till skolans beslut är att gymnasiechef Karin Renblad fick in synpunkter från ett flertal personer där man ifrågasatte Joakim Lamotte som föreläsare. Hon granskade då hans olika utspel, debattinlägg och uttalanden i sociala medier och såg att föreläsningarna i många fall har varit uppskattade. Samtidigt har hans agerande i andra sammanhang kritiserats. Den sammantagna bilden visar att Joakim Lamottes framförande, påpekanden och påståenden ger en tvetydig bild av hans budskap och på vilket sätt han kan vara en förebild i värdegrundsfrågor.

- Utifrån de fakta vi har behöver vi göra ett omtag så att den viktiga frågan med vårt värdegrundsarbete blir uppmärksammad utifrån syftet, och inte beroende på vem som framför budskapet, säger Karin Renblad.

Värdegrundsfrågor handlar såväl om sakinnehåll, exempelvis sexuella trakasserier, just nu särskilt uppmärksammat genom ”#Metoo”, rasism och tolerans, men också hur vi uppträder mot varandra.

Karin Renblad menar att det är Gislaveds Gymnasiums absoluta utgångspunkt att fortsätta med ett aktivt arbete kring värdegrundsfrågor och att det kommer genomsyra skolans arbete för demokratiska värden som respekt och tolerans.

Sidan uppdaterades senast: