exteriör bild på kommunhuset i Gislaved

Kommunens kvalité undersökt av SKL

Gislaveds kommun får en del riktigt bra resultat och en del mindre bra resultat i senaste undersökningen av Sveriges kommuner och landsting.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har nyligen presenterat resultatet från deras årliga undersökning ”Kommunens kvalite i korthet", KKiK.

Tillgänglighet över e-post och telefon

Ett av de områden som undersöks i KKiK är kommunens tillgänglighet per e-post och telefon. Resultatet visar att 94 procent besvaras inom samma dag, vilket är långt över snittet för liknande kommuner (81 procent enligt undersökningen). Undersökningen visar även att inom fem dagar har Gislaveds kommun besvarat 98 procent av all inkommande e-post och telefonsamtal.

Simhallens öppettider utanför kontorstid

Ett annat område som undersöks av SKL är hur kommunernas simhallar har öppet utöver kontorstider (8-17). För Gislaveds del har den siffran ökat till 44 timmar per vecka, jämfört med förra årets resultat på 27 timmar. Fritidschef Anna Gamlén ser en naturlig förklaring till längre öppettider.

- Under förra året stängdes stora bassängen i Smålandsstenar för allmänbad, och den i Anderstorp togs över i föreningsregi. I samband med det utökade vi öppettiderna i Gislaved, som nu dels är morgonöppen och stänger först klockan 21 varje vardag, säger Anna Gamlén.

Kommunens äldreomsorg

SKL har även undersökt äldreomsorgen. Där visar kommunen ett bra resultat på de flesta frågeområden, men när man tittar specifikt på väntetid i antal dagar för särskilt boende, från ansökningsdatum till erbjudande om inflyttningsdatum, har resultatet försämrats i jämförelse med tidigare års mätningar. Carina Helgesson Björk, socialchef är inte helt överraskad.

- Under förra året minskades antalet platser i vård- och omsorgsboende i Gislaveds kommun. För att genomföra minskningen hade vi periodvis inflyttningsstopp på några av våra enheter. Att väntetiden under den perioden skulle bli längre är något som vi förutsåg och räknade med. Nu är anpassningen helt genomförd och vi ser att väntetiden blivit kortare igen, säger Carina Helgesson Björk.

Om undersökningen

Gislaveds kommun har sedan flera år tillbaka deltagit i SKL´s årliga undersökning Kommunens kvalité i korthet (KKIK). Frågorna i KKIK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Frågorna är indelade i fem huvudområden, tillgänglighet, trygghet, samhällsutveckling, delaktighet och effektivitet.

Målet med att delta i undersökningen är att använda måtten som en del i kommunens styrning och systematiska kvalitetsarbetet och det ger en bild av kommunens verksamheter utifrån medborgarnas perspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Resultaten ligger till grund för vad kommunen kan förbättra.

Ta del av hela undersökningen "kommunen kvalite i korthet" på SKL´s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-30