Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Migrationsverket stänger anläggningsboenden i Gislaveds kommun

Under våren kommer flera av de anläggningsboenden för flyktingar som finns i kommunen att stängas ner.

Det har gått drygt två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Sedan dess har Migrationsverket fattat beslut i cirka 200 000 asylärenden. Det stora antalet asylsökande som kom under 2015 och i
början av 2016 ställde höga krav på en snabb utbyggnad av
Migrationsverkets verksamhet, bland annat i form av ett ökat antal
anläggningsboenden. Ett flertal av dessa boenden har funnits utspridda i stora
delar av Gislaveds kommun.

Behovet av platser inte längre lika stort

När färre söker asyl, samtidigt som allt fler får beslut i sina ärenden är behovet av platser inte längre lika stort, vilket innebär att en lika snabb avveckling nu måste ske. Migrationsverket har därför tagit fram en nationell avvecklingsplan som innebär att stora delar av anläggningsboendena kommer att stängas under januari - maj 2018. Det innebär att de personer som inte har fått beslut, och som är placerade i Gislaveds kommun nu behöver flyttas till andra orter. Senast den 28 februari ska anläggningsboendena i Gislaved, Hestra och
Smålandsstenar avvecklas. Därutöver säger Migrationsverket också upp ett antal lägenheter i Burseryd, Hestra och Reftele.

Boenden kommer stängas i etapper

Att genomföra flyttarna är ett omfattande arbete, då avtalen med leverantörerna ska avslutas i en viss rangordning. Därför kommer människor att flyttas, och
boendena att stängas i olika etapper under våren. Inför en flytt gör
Migrationsverket ett viktigt förarbete med att identifiera individuella behov, och kontrollera ärendestatus i personernas asylansökan. Personerna som ska byta boende ska i god tid få information om sin flytt, för att få möjlighet till att förbereda sig. I de fall det går, erbjuds personerna ett boende i närområdet. I andra hand blir det aktuellt med flytt till andra orter i landet.

- Flyktingvågen har ställt stora krav på kommunen att snabbt kunna ställa om och lösa situationer som uppkommit. Som kommun är vi tacksamma för allt det goda samarbete vi haft med föreningar och civilsamhället som bidragit på olika sätt, säger Amra Salihovic, chef på avdelningen för hållbar utveckling.

Sidan uppdaterades senast: