Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Utbildningsminister Gustav Fridolin tillsammans med elevrådet på Gullviveskolan

Utbildningsminister Gustav Fridolin diskuterar skolfrågor tillsammans med elevrådet på Gullviveskolan i Gislaved.

Utbildningsministern på besök

Under fredagen har utbildningsminister Gustav Fridolin besökt skolor i Gislaved.

Förmiddagen spenderades på Sörgårdsskolan, och efter lunch åkte Fridolin vidare till Gullviveskolan. Där träffade han först eleverna i elevrådet för en pratstund, och sedan 15-tal rektorer och pedagoger, samt politiker från kommunen.

Besöken på skolorna i Gislaved är en del av utbildningsministerns resa runt om i landet i syfte att tala om och lyfta goda exempel på en mer jämlik skola.

Omorganiserat skolorna

I höstas genomfördes en omorganisation av låg- och mellanstadieskolorna i Gislaved och Smålandsstenar. Syftet är att skapa en mer likvärdig utbildning och skola, en bättre integration och ett större kollegialt samarbete mellan pedagogerna.

Gustav Fridolin, du har spenderat dagen hittills, på två av våra skolor. Har du haft en bra dag, och vad tar du med dig?

- Den bestående känslan är handlingskraften som finns i kommunen. Man har sett sina utmaningar, man nöjer sig inte med att bara titta på dem utan man gör någonting åt dem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Gislaved har omorganiserat skolorna i Gislaved och Smålandsstenar i höstas. Även om det inte ännu går att dra några större slutsatser kring resultatet, tror du att det som gjorts här kan vara rätt väg att gå?

- Ja, det vi vet av forskningen är att när ett skolsystem dras isär, när segregationen ökar så faller alla. Det är sannolikt en av de stora förklaringarna till att Sverige haft fallande kunskapsresultat. Klyftorna har ökat, det har blivit på många sätt ett tuffare samhälle. Och kan skolan användas för att överbrygga de klyftorna, man möts i skolan, så kan också kunskaperna stiga. Det finns solitt forskningsstöd för det. Jag tycker också man visar att även med dagens regelverk så kan man också göra mycket för att säkra att elever med olika bakgrund möts på samma skola, säger Gustav Fridolin.

Vad har du lärt dig här idag, som du inte visste igår?

- Det jag verkligen tar med mig är hur mycket man kan göra och hur viktigt det är. Det beskriver alla här (rektorer och pedagoger), att det finns en gemensam uppslutning bland de som arbetar i skolan. Då kan man också få med sig politiken. Jag vill så klart se det samma på nationell nivå, att skolsverige är tydliga med vad man behöver, och vilka förutsättningar man ska ha. Då får vi politiker, oavsett färg, lyssna, säger Gustav Fridolin.

Sidan uppdaterades senast: