Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

översiktsplanen nu digital och interaktiv

Nu lanserar Gislaveds kommun sin översiktsplan digitalt och interaktivt.

Översiktsplanen, som beslutades om av kommunfullmäktige för drygt ett år sedan är mycket omfattande och speglar kommunens tänkta utveckling fram till år 2030.

För att göra innehållet mer användbart för allmänheten, har översiktsplanen gjorts digital och interaktiv. Bakom resultatet ligger närmare 5 månaders arbete.

- Resultatet är unikt. Vi är först i länet med att presentera vår översiktsplan på det här sättet, och så vitt jag vet, bland de första i hela landet, säger Kristina Ankarbranth, GIS-samordnare och en av dem som arbetat med den digitala översiktsplanen.

- Nu tar vi ytterligare ett steg i arbetet med att öka tillgängligheten till samhällsutvecklingen utifrån ett demokratiskt perspektiv, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har fått en fantastisk respons och många synpunkter i samband med framtagandet av översiktsplanen. Att nu kunna göra en återkoppling digitalt känns jättebra, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

- Nu kan kommunens invånare på ett enkelt sätt, digitalt, ta del av kommunens framtida utveckling, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Om översiktsplaner

En översiktsplan ska enligt lag finnas i alla kommuner. I den ska man hitta information om bland annat vattenfrågor, infrastruktur, byggnation, och naturvård.

Fram tills idag har planen endast funnits i pappersform men nu lanserar Gislaveds kommun en interaktiv digital version där det bland annat via karta går att se vad översiktsplanen säger om olika geografiska områden och fastigheter.

Sidan uppdaterades senast: